Güvenli okul kapsamında her bir öğrencinin, hem kendisinin hem diğer arkadaşlarının fiziksel, psikolojik ve duygusal olarak zarar görmeyecekleri şekilde davranması ile oluşacak bir okul ortamı tanımlanmaktadır.

Bu çalışmalar ile çocukların ve gençlerin gelecek yaşamlarında daha güvenli bir yaşam sürebilmeleri için gerekli olan temel becerilerin kazandırılması hedeflenmektedir.

"Öğrencilerin içinde bulundukları gelişim dönemleri ve ihtiyaçları göz önüne alınarak hazırlanan güvenli okul çalışmalarında aşağıda yer alan konu başlıklarında, sınıf çalışmaları, paylaşım grup çalışmaları yapılmakta konferanslar ve söyleşiler düzenlenmektedir.
• Güvenli Teknoloji Kullanımı
• Güvenli Yaşam ( Zararlı alışkanlıklardan korunma)

Cinsel Sağlık Eğitimi

Çocuk kendini keşfetme yolculuğunda vücudunu, varoluş sürecini anlamak ister. Çoğu zaman anne-babasını şaşırtan, kimi zaman çaresizlik hissi uyandıran sorular sorar. Bu merak çocuğun ergenlik dönemine girmesi ile birlikte derinlik ve yoğunluk kazanır. Çünkü ergenlik döneminde kız ve erkek çocuklarının hem bedenlerinde hem de sosyal yaşamlarında birçok değişiklik olur. Hormonların değişimi, ergenin bedeninin erişkin bir kadın veya erkek olarak şekillenmesini sağladığı gibi, sosyal davranışlarında da cinsiyetine uygun değişiklikler görülür, cinsel konulara ilgisini arttırır.

Kültürel farklılıklara bağlı olarak anne babanın verdiği bilgiler değişkenlik gösterir. Toplumumuzda genellikle ya bilgi verilmez, sorular karşısında suskun kalınıp, konu değiştirilir ya da doğru olmayan bilgiler verilir. Cinsel bilgi konusunda yardımsız olan çocuk, sonuçta doyumsuz bir merak edinir ve suçluluk duygusuyla yüklenir. Sonuçta ilgilenilen konunun yasak, ya da günah olduğu inancı yerleşir. Bilinçaltına itilen bu inanç, birçok yetişkin insanın hayatını etkiler.

Genellikle çocuklar cinsellikle ilgili sorular sorduğunda ebeveynler ya rahatsız olmakta ya da nasıl cevap vereceğini bilememektedir. Özellikle ergenlik döneminde, ergenlerin büyük çoğunluğu kafalarındaki cinsellikle ilgili soruların yanıtlarını ebeveynlerinden değil, arkadaşlarından, kitaplardan ve internetten aramaktadırlar.

Bu noktadan hareketle uzun yıllardır Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı (TAP) doktorları ve eğitmenleri ile Okulumuzun Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisi uzmanlarının ortaklaşa düzenlediği bir dizi etkinlik gerçekleştirilir.

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Servisimiz ile TAP Vakfı uzmanları; öğrencilerle,

  • 5. Sınıflarda  “Cinsel Sağlık Eğitimi”
  • 6. sınıflarda  “Toplumsal Cinsiyet ve Beden
  • 7. sınıflarda  “Mahremiyet ve Beden
  • 8. Sınıflar ile Hazırlık sınıflarında “Güvenli Cinsellik

temaları ile çalışmalarını interaktif bir ortamda gerçekleştirir.