TEKNOLOJİ BAĞIMLILIĞI ÖĞRENCİ ANKET SONUÇLARI

TEKNOLOJİ BAĞIMLILIĞI ÖĞRENCİ ANKET SONUÇLARI

Sergi ünitesinde “Teknoloji Bağımlılığı” konusunu çalışan 4- C sınıfı öğrencilerinden Efe Kahraman, Ali Kenaroğlu, Demir Balcı, Ömer Deniz Erem ve Emir Deliismail, 4. Sınıf öğrencilerimizin teknoloji kullanımına ilişkin 17 sorudan oluşan bir anket hazırladılar. 4. sınıf öğrencilerimizin tamamına  uygulanan anketin amacı, öğrencilerimizin bilinçli bir teknoloji kullanıcısı olup olmadıklarına ilişkin kendilerini değerlendirmeleriydi. Anket sonuçlarına baktığımızda, öğrencilerimizin %91’inin kendilerini bilinçli bir teknoloji kullanıcısı olarak tanımladıklarını görüyoruz. Ankette ayrıca öğrencilerin hafta içi ve hafta sonu zamanlarda dijital oyunlara ayırdıkları süre, bilişim dünyasında ailelerin çocuklarını izleme politikaları, sosyal medya hesapları konusunda öğrencilerin ilgileri gibi çeşitli konulara yer verilmiştir.

Çalışmadan elde edilen veriler değerlendirilerek, aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır:

Anketimize katılan 154 öğrencinin %32’si, evdeki zamanlarının çoğunu kitap okuyarak geçirdiklerini, %25’i bu zamanlarını arkadaşları ile buluşup oyun oynayarak geçirdiklerini, %23’ü oyuncakları ile oynadıklarını, % 20’si ise tablet, bilgisayar oyunları, televizyon izleme veya play station oynayarak geçirdiklerini ifade etmişlerdir.

Öğrencilerimizin %100’ünün evlerinde wifi bağlantıları bulunmakta, %62’si bu bağlantının şifresini bilmekte ancak tabletlerine oyun indirirken %71’i ailelerinin onayını almaktadır.

İnterneti hangi amaçlarla kullandıklarına baktığımızda ise öğrencilerimizin %84’ü araştırma yapmak, %56’sı oyun oynamak, %12’si haber okumak, %70’i video izlemek, %18’i ise alışveriş yapmak için kullandıklarını ifade etmişlerdir.

Öğrencilerimizin %73’ü ailelerinin teknolojik aletleri kullanımları konusunda takipçi olduklarını, oynadıkları oyunlar veya izledikleri videolar ile ilgili bilgi sahibi olduklarını, güvenli internet filtreleri kullandıklarını, oyunlar için süre kısıtlamaları getirdiklerini ifade etmişlerdir.

4. sınıf öğrencilerimiz evde aileleri ile birlikteyken en çok sohbet etmeye (%32), aileleri ile birlikte film izlemeye (%30), kutu oyunları oynamaya (%22), birlikte kitap okumaya (%12), en son olarak da birlikte tablet/ play station veya bilgisayar oyunu oynamaya (%5) zaman ayırıyor.

Öğrencilerimizin %67’sinin sadece kendilerine ait olan tabletleri, %44’ünün play stationu, %47’sinin sadece kendilerinin kullandığı bilgisayarları bulunmaktadır.

Oyun oynama, video izleme gibi gerekçelerle günlük teknoloji kullanım sürelerine bakıldığında ise öğrencilerimizin hafta içi günlerde %67’sinin 0-1 saat, %22’sinin 1-2 saat, %8’inin 2-3 saat, %3’ünün ise 3 saat ve üstü ekran karşısında kaldığını görüyoruz. Hafta sonu günlerde bu oranlarda bir değişim olduğunu, %53’ünün 0-1 saat, %47’sinin ise 1-2 saat süreyle teknolojik aletlerle zaman geçirdiklerini görüyoruz.

Instagram, facebook vb. sosyal medya kullanımlarına ilişkin sorularda ise öğrencilerimizin %26’sı sosyal medya hesaplarının olduğunu, %26’sı kendilerine ait you tube kanalları olduğu bilgisini vermişlerdir.

Sonuç olarak ilkokul 4. Sınıf öğrencilerimizin dijital ortamda oynadıkları oyun veya izledikleri filmlerle ilgili yaşa uygun olma kriterine uygun davrandıkları, bu konularda ailelerinin takipçi oldukları, sınırsız bir oyun süresi değil, belli kısıtlamalar çerçevesinde bilişim araçlarında zaman geçirdikleri, her birinin evinde internet bağlantısı olmasına ve şifrelerini çoğunun bilmesine rağmen aile onayına önem verdikleri, interneti sadece oyun veya video izleme amaçlı değil, gelişimlerine katkı sağlayacak amaçlarla da kullandıkları, aileleri ile birlikte geçirdikleri ev ortamlarında tek uğraşlarının bilgisayar veya tabletlerde oyun oynamak değil, iletişim ağırlıklı etkinlikler olduğu söylenebilir.

 
TEKNOLOJİ BAĞIMLILIĞI ÖĞRENCİ ANKET SONUÇLARI GRAFİK