“Çocuklara/Ergenlerde Cinsel Gelişim Sürecinin Desteklenmesi”

Ön ergenlik dönemi hızlı bedensel dönüşümlerin yaşandığı aynı zamanda sosyal ve duygusal değişimlerin de bu sürece eşlik ettiği bir dönemdir. Dış dünyanın giderek önem kazandığı bu dönemde çocukların her türlü uyarana açık olması yanlış bilgilenmelere yol açabilmektedir. Bu durum çocukların çevrelerindeki yetişkinler tarafından doğru yönlendirilmesini bir gereklilik olarak ortaya koymaktadır.

Okulumuzda 4. sınıftan başlayıp 12. sınıflarımıza kadar alanında uzman eğitimcilerle öğrencilerimizin yaş dönemlerine uygun cinsel sağlık eğitimi programı yürütülmektedir. 4. sınıf öğrencilerimizle ön ergenlik dönemine girdikleri bu dönemde yaşayacakları bedensel değişimleri anlamaları ve merak ettikleri sorular ile ilgili bilgi edinmelerini sağlamak amacıyla 19 Şubat – 2 Mart 2018 tarihleri arasında her sınıf için 2 ders saati olacak şekilde “Cinsel Sağlık Eğitimi” planlanmıştır. Bu derslerde “Kişisel Sınırlar ve Bedensel Söz Hakkı, Sınırları Koruma ve Hayır Diyebilme” konuları ele alınmaktadır.

Bu eğitim öncesinde ebeveynleri Cinsel Sağlık Eğitim Programı hakkında bilgilendirmek ve çocukların cinsel gelişim sürecindeki ihtiyaç ve beklentilerine ilişkin farkındalık oluşturmak amacıyla 17 Şubat 2018 Cumartesi günü “Çocuklarda/Ergenlerde Cinsel Gelişim Sürecinin Desteklenmesi” konulu konferansıyla Sağlık Eğitmeni/ Danışmanı Efsun Sertoğlu 4. Sınıf velilerimizle buluştu.

Sertoğlu konferansında cinsellik kavramına ilişkin paylaşımda bulunurken cinsel gelişim alanının desteklenmesinin çocuk ve ergenlerde oldukça önemli bir rol oynadığını vurguladı. Çocukların bilgi ihtiyacı yanıtsız kaldığında yanlış ve riskli bilgi kaynaklarına yöneldiklerini belirten Sertoğlu, bu noktada sadece okulda verilen eğitimin de yeterli olmayacağını, mutlaka ailelerin bu konuda çocukları ile konuşabilecekleri fırsatları değerlendirmelerinin önemli olduğunu dile getirdi. Bilgi verirken nasıl bir içerikte sunulduğu, çocuğun hazır oluşuna uygun olması, bastırmadan ve kışkırtmadan uzak bir dil seçmenin gerekliliğini vurguladı. Çocuk ile suçluluk hissettirmeden ve aynı zamanda kışkırtmadan bu konunun ele alınabilmesinin önemini vurguladı. Cinsellik kavramının yanı sıra ayrımcılık, cinsiyetçilik, toplumsal eşitlik konularını ele almak için de fırsat eğitimlerinin önemli olduğunu vurguladı.

Sertoğlu, ebeveynlerin genel olarak kendilerini yetkin hissetmeme veya erteleme, çocuk ve cinsellik kavramını bir arada düşünememe nedeni ile bu konuyu yok sayarak çocukları ile konuşmamayı tercih ettiklerini belirtti. Çocuğun cinsellik kavramına bağlı gelişimini kabul etmenin önemini vurguladı. Ancak bu şekilde bedeni ile barışık, kendi sınırlarının farkında, kendini istismardan koruyabilecek çocuklar yetiştirilebileceğini dile getirdi. Cinsel sağlık eğitiminin bir parçası olarak çocuğun bedeninin sorumluluğunun kendisine teslim edilmesinin de önemini vurgulayan konuşmacımız özellikle küçük yaştan itibaren banyo/tuvalet eğitimi, bedenin mahremiyeti gibi konuların ebeveynlerin gündeminde olması gerektiğini ifade etti. Bu konuyla ilgili detaylı bilgiye konuşmacının daha önce hazırladığı ekte yer alan çocukların bedensel söz hakkı konulu makaleden edinebilirsiniz.

İhtiyaç duydukça sizlere katkı sağlaması amacıyla konuşmacımızın sunumunda yer verdiği konuları içeren özet notlarını ve kitap önerilerini ek dosyalarda paylaşıyoruz. Konferansa katılamayan velilerimize, notları okurken soruları oluşursa, ilgili psikolojik danışmanımızla iletişime geçmelerini önermek istiyoruz.

Saygılarımızla,

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisi

Terakki Vakfı Okulları

SEMİNER NOTLARI İÇİN TIKLAYINIZ

KAYNAK KİTAP LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ