Ergeni Anlayan Ebeveyn Olmak

Terakki Vakfı Okulları Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisi, eğitim ve öğretimin en önemli paydaşlarından birinin aile olduğu gerçeğinden yola çıkarak; aileleri, öğrencilerimizin akademik, sosyal, duygusal gelişimleri ile ilgili bilgilendirmek, işbirliği sağlayacak açık bir iletişim ortamı oluşturmak amacıyla belirli aralıklarla bilgilendirme toplantıları, seminerler ve konferanslar düzenlemektedir.

Okul, aile ve çevre üçgeninde hayata hazırlamaya çalıştığımız öğrencilerimizle kurulan bağı güçlü kılabilmek için, Levent ve Tepeören yerleşkelerimizde farklı sınıf düzeylerindeki velilerimizle farklı konularda buluşmalarımızı gerçekleştirdik.

Levent Kampüsümüzde Hazırlık sınıfı velilerimize yönelik olarak düzenlenen “Ergeni Anlayan Ebeveyn Olmak” konulu konferansımız 2 Kasım 2023 Perşembe günü 9.00 – 10.30 saatleri arasında Psikolojik Danışman Buse Ünlü tarafından gerçekleştirilmiştir.

Lise hayatına geçiş süreci, gencin dünyasında önemli bir adımdır. Lise yaşamı, akademik alanda sorumluluklar alması, hedefler oluşturabilmesi, gelecekteki yaşamı için sosyal duygusal hazırlıklar yapması için gence olanaklar sunar, teşvik eder. Bu dönem içinde genç kendini tanır ve kimliğini inşa eder. Bir gelişim ve dönüşüm dönemi olan ergenlik sürecini anlamak, bu süreçte ebeveyn olarak gence eşlik etmek ve destek olmak önem taşır.

Bu dönemde ergenin hem anlaşılmak hem de özerk olma ihtiyacı vardır. Ebeveynin gencin ihtiyaçlarına cevap verebilmesi ve ergenin bağımsızlaşma yolculuğunda genci duyan, anlayan, kapsayan eşliğinin olmasının önemi vurgulanmış, gencin sınır ve sağlıklı çatışmaya olan ihtiyacının üzerinde durulmuştur.

Lise yaşamı ve ergenlik sürecini duygusal, sosyal ve bilişsel açıdan ele almak üzere gerçekleştirdiğimiz sunumumuzda bireyselleşmeye ve ayrışmaya olan ihtiyacın en yüksek olduğu ergenlik dönemi hakkında bilgiler paylaşırken, kendini inşanın getirdiği fizyolojik, biyolojik ve ruhsal değişimlere de odaklanmıştır.  Zaman zaman sancılı olan bu dönemde hangi davranışların “sorun” olarak nitelendirilebileceği, bu davranışlar gözlendiğinde nasıl bir yol izlenmesi gerekliliği ayrı bir başlık olarak sunulmuş ve konunun bütünleyenleri içindeki yeri vurgulanmıştır.