Lise 101: Lise Ebeveynliği

Terakki Vakfı Okulları Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisi, eğitim ve öğretimin en önemli paydaşlarından birinin aile olduğu gerçeğinden yola çıkarak; aileleri, öğrencilerimizin akademik, sosyal, duygusal gelişimleri ile ilgili bilgilendirmek, işbirliği sağlayacak açık bir iletişim ortamı oluşturmak amacıyla belirli aralıklarla bilgilendirme toplantıları, seminerler ve konferanslar düzenlemektedir.

Okul, aile ve çevre üçgeninde hayata hazırlamaya çalıştığımız öğrencilerimizle kurulan bağı güçlü kılabilmek için, Levent ve Tepeören yerleşkelerimizde farklı sınıf düzeylerindeki velilerimizle farklı konularda buluşmalarımızı gerçekleştirdik.

Levent kampüsümüzde 9.sınıf velilerimizle 25 Ekim 2023 Çarşamba günü Uzman Psikolojik Danışman Buse Ünlü, Fen9 velilerimizle Danışman Psikolog Gonca Baştuğ, Tepeören kampüsümüzde 9.sınıf velilerimizle 2 Kasım 2023 Perşembe günü Psikolojik Danışman Lora Kovancı Lise 101: Lise Ebeveynliği” konulu konferans gerçekleştirmişlerdir.

Lise yaşamı öğrencilerimizin ruhsal, duygusal ve sosyal uyaranlar içerisinde kendilerini keşfetmeye devam ettikleri ve gelecek planlamalarını daha yoğun yaptıkları bir dönemdir. Bu dönemde 9. sınıf son derece önemli bir sınıf düzeyidir ve öğrencinin bu yolculukta kendi ihtiyacını tespit edebilmesi, öğrenme sorumluluğunu üstlenebilmesi beklenmektedir. Bu nedenle okula başladıkları ilk günden itibaren lisedeki sorumluluklarını üstlenebilmeleri için sınıf öğretmenlerimiz, akademik bölüm başkanlarımız, ders öğretmenlerimiz ile çeşitli çalışmalar yürütülmüştür. Okulda yürüttüğümüz bu çalışmaların yanı sıra velilerle işbirliği içerisinde olmamızın önemine inanıyoruz. Ergenlik döneminin getirdiği özellikler ile birlikte akademik, sosyal sorumlulukların sonraki yıllara ertelendiği de gözlenmektedir. Bu dönemlerde ergen ile iletişim ve verilecek destekler önem kazanır. Bu nedenle düzenlediğimiz konferansta, bir dönüşüm ve değişim süreci olarak ergenlik dönemi ele alınmış,  bu dönüşümün, gencin ruhsal dünyasına yansımaları üzerinde durulmuştur.  Gencin kendini inşa sürecinde ayrışma ve özerkleşme sorunsalları ile  gencin ihtiyaçları ele alınan diğer önemli noktalar olmuş; ebeveynin, ergenlik sürecine genci duyan, anlayan, kapsayan eşliğinin önemi vurgulanmış, sınır ve sağlıklı çatışmaya olan ihtiyacının üzerinde durulmuştur.

Konferans, bireyselleşmeye ve ayrışmaya olan ihtiyacın en yüksek olduğu ergenlik dönemi hakkında bilgiler paylaşırken, kendini inşanın getirdiği fizyolojik, biyolojik ve ruhsal değişimlere de odaklanmıştır.  Zaman zaman sancılı olan bu dönemde hangi davranışların “sorun” olarak nitelendirilebileceği, bu davranışlar gözlendiğinde nasıl bir yol izlenmesi gerekliliği ayrı bir başlık olarak sunulmuş ve konunun bütünleyenleri içindeki yeri vurgulanmıştır.