Ön Ergenlik Yaklaşırken Çocuğumuza Eşlik Etmek

Çocuklar büyüme süreçlerinde birçok değişimden geçerler. Büyüdüğünü görmek, çocukluğa vedalarını izlemek bir parça hüzün içermekle birlikte heyecan verici bir süreçtir. Değişimler heyecan verici olmakla birlikte hem çocuklar hem de anne baba için zaman zaman birçok soruyu da beraberinde getirebilmektedir. Büyümenin getirdiği sorumlulukları karşılamak, beklentilere yanıt verebilmek zaman zaman kaygı verici olabilmektedir. Bu yaş grubunun sosyal, duygusal ve fiziksel gelişim özelliklerini anlamak ise onların kaygıları ile baş etmelerini kolaylaştıracaktır. Çocukların içinde bulunduğu gelişim dönemindeki değişimleri birlikte ele alabilmek amacıyla dördüncü sınıf velilerimize yönelik olarak bir seminer gerçekleştirildi.

2 Kasım 2023 Çarşamba günü 8:30-9:30’da 4.sınıflar Psikolojik Danışmanı Tuğçe Erguvan Eryılmaz’ın Tepeören kampüs 4.sınıf velilerine, 2 Kasım 2023 Çarşamba günü 8:30-9:30’da 4.Sınıflar Psikolojik Danışmanı Feray İlme’nin Levent kampüs 4.sınıf velilerine sunumu gerçekleştirildi.

Psikolojik Danışmanlarımız, Ön Ergenlik Yaklaşırken Çocuğumuza Eşlik Etmek konulu seminerde; çocuklarımızın gelişim süreçleri ve bu süreçte gündeme gelen ihtiyaçlar, bedensel ve duygusal değişimler ile öğrenme ilişkileri ele alındı. Gelişimin bütünsel olarak ele alındığı seminerde; çocuklarımızın bu değişimi nasıl yaşadıkları, anne babaların onlara nasıl eşlik edebileceği üzerinde duruldu. Aileden ayrışıp bireyselleşme ihtiyacı; büyümekle birlikte gelen sorumluluklar, öz düzenleme becerilerine sahip olmalarının akademik alana olan olumlu etkileri seminerde vurgulandı. Ön ergenlik sürecine eşlik ederken ailelerin nasıl yol alabileceklerine dair önerilerde bulunuldu.