YKS Ebeveynliği: Sınava Doğru…

Terakki Vakfı Okulları Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisi, eğitim ve öğretimin en önemli paydaşlarından birinin aile olduğu gerçeğinden yola çıkarak; aileleri, öğrencilerimizin akademik, sosyal, duygusal gelişimleri ile ilgili bilgilendirmek, işbirliği sağlayacak açık bir iletişim ortamı oluşturmak amacıyla belirli aralıklarla bilgilendirme toplantıları, seminerler ve konferanslar düzenlemektedir.

 

Okul, aile ve çevre üçgeninde hayata hazırlamaya çalıştığımız öğrencilerimizle kurulan bağı güçlü kılabilmek için, Levent ve Tepeören yerleşkelerimizde farklı sınıf düzeylerindeki velilerimizle farklı konularda buluşmalarımızı gerçekleştirdik.

 

Levent Kampüsümüzde 12. Sınıf velilerimize yönelik olarak düzenlenen “YKS Ebeveynliği: Sınava Doğru… konulu konferansımız, 18 Ekim 2023 Çarşamba günü 09.00-10.30 saatleri arasında Danışman Psikolog Gonca Baştuğ tarafından gerçekleştirilmiştir.

 

  1. Sınıf öğrencilerimizin YKS’ye hazırlandıkları akademik yolculuklarına eşlik eden duygusal süreçleri, sınav ve eşlik edenleri, gelecek planlamaları, sürecin değerlendirilmesi önem kazanmaktadır. Konferansta; bu sürece eşlik eden duyguları anlama ve baş etme yolları, strateji geliştirme ve doğru kararlar alma yöntemleri üzerinde durulmuş, ebeveynin bu süreçte gence eşlik etmesinin, yanında olmasının önemi paylaşılmıştır. Velilerimizin de bu dönemde yaşadıkları zorluklar ve öğrencilerimize eşlik etme biçimlerine dair paylaşmaları, getirdikleri sorular konferansımızı zenginleştirmiştir. Velilerimizin katılım ve katkılarının, sürece dair yeni bakış açısı oluşturulmasına, öğrencilerimizin ruhsal dünyasına eşlik edişlerine katkıda bulunduğunu umut ediyoruz.