Öğrenme Birimi Çalışmaları

Öğrenme Birimi Çalışmaları

Çağdaş eğitimin önemli amaçlarından biri olan her öğrenciye kendi bireysel özelliklerine göre öğrenme fırsatları sağlanması anlayışı, her öğrencinin öğrenme şekli ve hızı gibi önemli değişkenleri parmak izi kadar özel bir hale getirmektedir.

Böyle bir farklılaşma anlayışı beraberinde de her öğrencinin öğrenme ortamlarındaki bireysel ihtiyaçlarının iyi analiz edilmesini gerektirmektedir.

Bu nedenle eğitim-öğretim ortamlarındaki “Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisi” birimlerine de oldukça önemli sorumluluklar düşmektedir. Bu birimlerin profesyonel desteğiyle standart değerlendirme araçlarından yararlanarak yapılan çoklu değerlendirmeler sonucunda elde edilen veriler, öğretmenlerin ve velilerin yönlendirilmesinde kullanılabildiği gibi öğrencilerle yürütülecek birebir çalışmaların planlanmasında da yol gösterici olmaktadır.

Okulumuz, Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisi'ne bağlı olarak bireysel farklılıklara ve gereksinimlere yönelik destek çalışmalarını yürütmek amacıyla kurulan Öğrenme Birimimiz, 2006 yılından itibaren bilişsel anlamda zorluk yaşadığı için sınıf ortamında verilen eğitimden yeterince faydalanamayan öğrencilere yönelik olarak çalışmalar yürütmektedir. Bunun yanı sıra 2011 yılından itibaren bilişsel olarak yaşıtları düzeyinin üstünde performans gösteren öğrencilerin güçlü olan yönlerini daha da geliştirmeye yönelik zenginleştirme çalışmalarını da yürütmektedir.

Çalışmaların Teorik Çerçevesi

Çalışmalarda yer alacak öğrencilerin belirlenmesinde, öğrenme ve öğrenme problemlerini nöropsikolojik bir yaklaşımla ele alan PASS Teorisi'ne dayanan ölçme araçları başta olmak üzere temelde çoklu değerlendirme sistemleri kullanılmaktadır. PASS Teorisi, zekayı bilişsel işlemler olarak yeniden kavramsallaştırdığı ve bilişsel fonksiyonları planlama, dikkat, eş zamanlı ve ardıl bilişsel işlemlere dayandırmaktadır (Das ve ark. 1994). Bu yaklaşımla yürütülen çalışmalar iki farklı ihtiyaca göre farklılaştırılmıştır.

Bunlardan birincisi, bilişsel açıdan zorluk yaşayan öğrencilere bireyselleştirilmiş ya da küçük gruplar halinde yürütülen tüm bilişsel becerilerin geliştirilmesine yönelik yapılan sarmal çalışmalardır. Diğeri ise bilişsel olarak yaşıtları düzeyinin üstünde performans gösteren öğrencilerin güçlü bilişsel yönlerini daha da geliştirmeye, yaratıcı üreticiliklerini desteklemeye yönelik çeşitli konu başlıkları, ilgi alanları, çalışma alanları sunularak küçük gruplarla yürütülen ileri düzey içerik, süreç ve tekniklerle düşünme becerileri eğitimi verilen zenginleştirme çalışmalarıdır.

  • Öğrencilerle gerçekleştirilen çalışmalar veli onayları doğrultusunda bireysel, küçük gruplar ya da sınıf içi farklılaştırma yoluyla gerçekleştirilmektedir.
  • Çalışmalarda gerek Öğrenme Birimi uzmanlarından gerekse akademisyenlerden alınan eğitim desteğiyle öğretmenlerimiz de öğrencileriyle bireysel yürüttükleri çalışmalarda köprü oluşturacak faaliyetler ve sınıf içi farklılaştırılmış çalışmalar yürütmektedirler.
  • Ekim ayında başlanıp mayıs ayı sonunda tamamlanan çalışmalara çoklu değerlendirmeler doğrultusunda yeni katılımlar olabilmektedir.