Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sistemi (TEOG) Çalışmaları

Okulumuzda, 5. 6. 7. ve 8. sınıf düzeyinde öğrencinin, akademik, duygusal, sosyal gelişimleri ile birlikte Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sistemi (TEOG) hazırlık süreci de takip edilir.

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisi, bu süreçte öğrencileri bütüncül bir bakış açısıyla ele alarak, akademik, duygusal ve sosyal açıdan kendilerini tanımaları, ilgi ve yeteneklerini keşfetmeleri, bu doğrultuda kendileri için en uygun seçimi yapmalarına olanak sağlayacak çalışmalar yapar.

Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sistemi (TEOG)

8. Sınıflarda TEOG sistemi hakkındaki gelişim ve değişimlerin, doğru ve sistemli bir şekilde öğrencilere ve velilere aktarılması, öğrenci ve velilerin bu süreç ile ilgili bilgilenmesi ve bilinçlenmesi adına önemlidir.

Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sistemi ile ilgili güncel bilgilere MEB sayfasında bulunan aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

http://oges.meb.gov.tr/

Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sistemi ile ilgili güncel sunulara aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

2017-2018 Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş -TEOG- Bilgilendirme Sunumu

Öğrenci ve Velilere Yönelik Gerçekleştirilen Çalışmalar:

Seminer, Panel

 • TEOG Sistemi Öğrenci ve Veli Bilgilendirme Okulumuz Eğitim Danışmanı Oktay Aydın tarafından, her yıl 8. sınıf öğrenci ve velilerimize sınav sistemi bilgilendirme konferansı gerçekleştirilir. Bu bilgilendirmede; sınavların yaşamımızdaki yeri, sınav soru sayıları, puan hesaplama formülleri, yılsonu başarı puanı ve sınav puanının etkisi üzerinde durulur.
 • Zaman Planlaması ve Motivasyon 8.sınıf öğrencilerimize yönelik gerçekleştirilen bu seminerlerde, öğrenmenin önemi, motivasyon tanımı, motivasyonu etkileyen içsel ve dışsal nedenler, başarılı olmak için zaman yönetiminin önemi vurgulanır.
 • Mezunlarla Sohbet Okulumuz 8.sınıftan mezun olan öğrencilerin sınava hazırlık, sınav süreci vb. gibi yaşantılarıyla ilgili deneyimlerini paylaşmaları sağlanır.
 • Sınav Sürecini Yönetme ve Motivasyon 8.sınıf öğrencilerimize yönelik gerçekleştirilen bu seminerlerde sınav öncesi yapılacak hazırlıklar ve sınav sırasında dikkat edilmesi gerekenler konusunda paylaşım ve gerekli yönlendirmeler yapılır.

Grup Çalışmaları

İhtiyaçlar doğrultusunda aşağıdaki konularda öğrenci ve velilerle grup çalışmaları planlanır.
 • Motivasyon
 • Hedef Belirleme
 • Verimli Ders Çalışma
 • Sınav ve Ergen

Akademik Benlik Kavramı Ölçeği

Öğrenim yaşamları boyunca öğrenciler, okul seçimi, derslere ve ders dışı etkinliklere yönelme konusunda karar vermek durumunda kalırlar. Bir öğrenci hangi konulardan hoşlandığına yani ilgilerine ve hangi konuları kolay ve çabuk öğrenebildiğine yani yeteneklerine ilişkin doğru, gerçekçi ve zengin bir benlik kavramına sahip oldukça okul seçiminde isabetli karar verme olasılığı artar. Bu amaçla her yıl 8. sınıf öğrencilerimize ilgi ve yeteneklerini değerlendirebilmek için "Akademik Benlik Kavramı Ölçeği" uygulanıp sonuçları öğrenci ve velilerimizle paylaşılır.

Sınıf Çalışmaları

 • Akademik başarı ve motivasyonu desteklemeye yönelik çalışmalar
 • Kariyer ve mesleki yönelimlerini belirlemeye yönelik çalışmalar
 • Sınav sürecine ilişkin paylaşımlarda bulunmalarına yönelik çalışmalar
Tercih Dönemi Danışmanlığı

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisi uzmanlarımız ortaokulumuzdan mezun olan öğrencilerimize ortaöğretime yerleştirme öncesi rehberlik hizmeti verebilmek için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan tercih dönemlerinde okulumuzda bulunarak öğrenci ve velilerimize destek verir.