Ders Seçimi

Ders seçimi kariyer yaşantımızın ilk ve en önemli adımıdır. Lise 10. sınıf öğrencilerimiz 11. sınıfa geçerken, hem okul yaşamını hem de meslek seçimini etkileyecek çok önemli bir dönemeçteler. Tüm yaşamlarında önemli rol oynayacak meslek ve üniversite bölüm seçimleri için, öğrencilerimizin, önce doğru dersleri seçerek öğrenim görmeleri, potansiyellerine uygun olan mesleği bilinçli olarak seçebilmeleri amaçlanır.

Öğrencilerin kendilerini, ilgi ve yeteneklerini tanımalarına yönelik olarak test ve envanter uygulamaları gerçekleştirilir. Uzman seminerleri ile doğru ve güncel bilgileri almaları hedeflenir. Tüm bu çalışma sonuçları; psikolojik danışmanın, sınıf öğretmeninin, müdür yardımcısının, velinin ve öğrencinin katıldığı görüşmelerde aktarılır ve ders seçimi yapılır.

Ders seçim sürecindeki öğrencileri için;

 • KDE “Kendini Değerlendirme Envanteri”, KYT “Kariyer Yolu Testi”,  DSA “Ders Seçim Anketi” ve MYT  “Mesleki Yönelim Envanteri”  uygulayarak,
 • Sınıf içi ders seçim kararlarını belirlemeye yardım edecek etkinlikler yaparak,
 • En az bir, ihtiyaç doğrultusunda daha fazla bireysel görüşme yaparak,
 • İlgili ders öğretmenlerinin görüşleri alınarak,
 • Seçmeyi planladıkları derslerin üniversite bölümüyle bağlantılarını fark ettirerek,
 • Veliyle birlikte son bir görüşme yapıp yaşamlarındaki en önemli kararlarını doğru vermelerine yardımcı olmak hedeflenmektedir.

Kariyer Günleri

Kariyer Günleri tüm lise öğrencilerimize, gelecekteki yaşamları ve meslek seçimleri için bugün neler yapmaları gerektiği ile ilgili bilinçlenme ve farkındalık kazanmalarını sağlayan bir organizasyondur. Yoğunluğu birinci ve ikinci dönemin son haftalarında olan Kariyer günleri kapsamında; öğrencilerimiz kendi sınıf düzeyleri doğrultusunda hafta boyunca birden çok etkinliğe katılarak, alanında uzman iş adamı, iş kadını, akademisyen ve kendi akranlarını dinler, öğrenir, sorar ve meslek seçimlerine giden bu yolda kendilerine bir hedef belirlemeye çalışırlar.

Kariyer günleri programı kapsamında;

 1. Başarı Öyküsü: Alanında önemli başarılar elde etmiş kişilerin davet edilerek, kendi yaşamlarını ve geldikleri konuma nasıl ulaştıklarını öğrencilerimize aktardıkları bir etkinliktir.
 2. Meslek Tanıtımları: 12. sınıf öğrencilerimizi ilgilendikleri ve hedefledikleri üniversite bölümlerini tanıtmak amacıyla alanlarında yetkin kişilerle buluşturduğumuz etkinliklerdir.
 3. Üniversite Tanıtımları: Devlet ve vakıf üniversitelerinin okulumuza davet edilerek, açmış oldukları stantlarından üniversitelerini akademik, sosyal ve diğer olanaklarıyla tanıttıkları bir etkinliktir.
 4. Akademisyenlerle Buluşma: Her sene belirlediğimiz bir tema üzerinden akademik konumlara sahip kişilerin davet edilerek, öğrencilerimize görüş ve bilgilerini aktardıkları bir etkinliktir.
  1. Rektörlerle Buluşma: 12. sınıf öğrencilerimiz küçük gruplar halinde hedefledikleri üniversitelerin rektörleri ile buluşarak, düşündükleri, merak ettikleri sorulara yanıt bulmayı hedeflerler. Öğrencilerimiz küçük grup çalışmasından sonra davetli tüm rektörlerle panelde bir araya gelirler.
  2. Dekanlarla Buluşma: 9 ve 10. sınıf öğrencilerimiz ders ve meslek seçim süreci öncesinde bilgi edinmek amacıyla dekanlarla buluşurlar.
  3. Tadımlık Dersler: 11. sınıf öğrencilerimiz ve gönüllü 12.sınıf öğrencilerimiz hedefledikleri üniversite bölümlerinin öğretim görevlileri ile buluşur ve mesleğin genel kriterleri hakkında bilgiler edinirler. Akademisyenden bir üniversite öğrencisi gibi bölümde anlatılan bir dersi dinleme fırsatı bulurlar.

2015 - 2016 "Kariyer Günleri" Programını indirmek için tıklayınız.

Mezunlarla Sohbet

Farklı üniversite ve bölümlerde okuyan ya da mezun olmuş eski Terakkililer lise yaşantısı, lise eğitimi, üniversite hayatının liseden beklentileri konusunda öğrencilerimize bir panelle bilgi verirler, rehberlik ederler.

Meslek Gözlemi

“Meslek Gözlemi” programı öğrencilerimizi; meslekler konusunda bilinçlendirmek, motive etmek ve yaşayarak öğrenmelerini sağlamak için yapılmaktadır. Bu proje ilk olarak 2004-2005 eğitim- öğretim yılı haziran ayında pilot bir uygulama olarak 9. sınıflar düzeyinde uygulanmıştır. Şu anda tüm lise öğrencilerinin gönüllü katıldığı, sömestr ve yaz döneminde yılda iki kere uygulanan bir sistemle devam etmektedir.

“Meslek Gözlemi” Terakki Vakfı Okulları öğrencileri ile velilerini bir araya getiren gönüllülük esasına dayalı bir çalışmadır. Levent ve Tepeören yerleşkelerimizin gönüllü velilerinin programa desteği ile gerçekleştirilir Gönüllü öğrenciler, yaz tatili ve sömestr tatili içerisinde önceden belirlenen tarihlerde en az 5 iş günü seçtikleri iş yerine giderler. Öğrencilerimiz meslek gözlemi yaparak, ilgilendikleri mesleklerin iş ve çalışma ortamını görebilmekte, ilgili mesleğin kendilerine ne kadar uygun olup olmadığı konusunda daha net kararlara varabilmektedirler.

Meslek Gözlemi programı, öğrencilerimize kariyer planlarını daha sağlam temeller üzerine kurmaları açısından oldukça önemli katkılar sağlamaktadır.

2014-2015 Eğitim-Öğretim yılında “Meslek Gözlem Programını” tamamlayan Levent ve Tepeören lise öğrencilerimiz, 09 Ekim 2015 Cuma günü Okul Müdürlerimiz Necdet Beken ve Ferhat Duçe’nin de katıldığı bir törenle sertifikalarını aldılar.

Liselerimizin Psikolojik Danışma Ve Rehberlik Servisi tarafından yürütülen kariyer çalışmaları kapsamında gözlem programına katılan 38 öğrencimiz; Gemi İnşaat Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Tıp, Genetik, Psikiyatri, Mimarlık, Reklamcılık, Hukuk ve Psikoloji alanlarında gözlemlerini tamamladılar.

Levent kampüsümüzde 11 IB FM sınıfı öğrencilerinden Doğa Şatır gözlem dönemindeki deneyimlerini tören alanında diğer öğrenciler ile paylaştı. Doğa Şatır, 27-31 Temmuz tarihleri arasında İstanbul Üniversitesi Kemik İliği Bankasında tamamladığı yaz dönemi gözlemi ile ilgili olarak; mesleğe bakış açısını bir kez daha gözden geçirdiğinden bahsetti. Mesleğin yapıldığı fiziksel koşullarla ilgili bilgiler edindiğini, mesleğin zorluklarını yaşayarak öğrendiğini ve gelecek hakkında fikrini nesnel olarak oluşturduğunu anlattı.

Bu meslek gözleminin kişisel olarak yararını ve okulun bu uygulamasının herkese yardımcı olduğunu ifade etti. Meslek Gözlem Programı uygulamasının meslekleri tanımak adına önemli bir fırsat olduğunu düşünen Doğa, lisede okuyan tüm öğrencilerin bu uygulamadan yararlanmalarını önerdi.

2004-2005 eğitim öğretim yılından bu yana 708 öğrencimiz “Meslek Gözlem Programına” katılmıştır. 2015-2016 Eğitim-Öğretim yılında hem sömestr hem de yaz döneminde öğrencilerimizin talepleri doğrultusunda planlanacaktır. Öğrencilerimizin Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisi tarafından yapılan bilgilendirmeleri takip etmelerini ve kendi kariyer süreçlerine katkıda bulunacak “Meslek Gözlem Programlarına” katılmalarını tavsiye ediyoruz.