Tarihçe

Hakkımızda

20.yüzyılın başından itibaren öncelikle Anglo-Sakson ülkelerde ve özellikle Amerika’da  daha sonra da süresi ve zamanı değişiklik göstermek koşuluyla tüm dünyada “Okul Kişilik Hizmetleri” kavramı oluşmaya ve gelişmeye başlamıştır.

18.ve 19. yüzyıllarda aydınlanma hareketi ve rasyonalizmle beraber modernizmin kuruluşu, bir yönüyle bireyin keşfi, bireyselliğin dikkate alınması ve kimlik, kişilik, ergenlik, gelişim gibi kavram ve olgular insanların gündeminde yer almaya başlamıştır. Pek çok toplumsal olayda kişilik ve kimliğin ön plana çıkışı, 20. yüzyılın başlarında özellikle Amerika’da  “Okul ve Eğitim Sektörü”nde gündeme gelmiştir. Öncelikle mesleki seçim ve Meslek Büroları organizasyonu olarak şekillenen öğrenci okul kişilik hizmetleri kavramı “Rehberlik” olgusunu eğitim ve öğretimin içine yerleştirmeye başlamıştır.

Okulumuzda Rehberlik Servisi’nin kuruluşunda 1964 yılında psikiyatrik taramayla ilk adım atılmıştır.  “Okul Rehberlik Servisi” kuruluş ve deneme çalışmalarına 1968-1969 ders yıllarında başlanmıştır. Bu zaman içinde Rehberlik Servisi’ne öğrenci ve veliler büyük ilgi göstermiş ve olumlu sonuçlar elde edilmiştir. Geçirilen iki yıllık denemenin ışığı altında, Rehberlik Servisi daha da geliştirilerek bütün öğrencilerin hizmetine girmiştir. Servisin amacı başarı ve uyumlarını engelleyen nedenleri çözmede onlara yardımcı olmak ve üstün yönlerini geliştirme olanaklarını sağlamaktır.

İlk Yıllarda Servis Çalışmaları ve Kadro

Okulumuzda kuruluş aşamasında rehberlik servisi hizmetleri; ferdi rehberlik ve grup rehberliği olmak üzere iki ana yönde organize edilmiştir. Serviste geliştirilmiş kartoteks ve kontrollü gelişim dosyası sistemi ile öğrencilerimizin her alandaki gelişimleri takip edilmiştir. İlerleyen yıllarda servisin hizmetleri geliştirilmiş ve özel olarak temin edilen başarı, zeka ve şahsiyet testleri, ihtiyaç halinde uygulanmıştır. Servis çalışmalarında mutlak bir gizlilik hakim olmuştur. Ülkemizde rehberlik servislerinin okullarda yapılanması, bu alanda çalışacak kişilerin yetiştirilmesi için fakültelerde bölümlerin açılması bir süreç almıştır. 1964 yılında başlayan süreç ile birlikte, Terakki daha da gelişerek bu alanda öncü okullardan olmuştur.

• 1964 Rehberlik Servisi’nin kuruluşunda ilk adım. Psikiyatrik tarama – Dr. Y. İnel
• 1967 Ferdi çalışma. Dr. Mahipeyker Ürgüp
• 1968 Psikiyatr Dr. Mahipeyker Ürgüp – Rehberliğin Servis haline getirilmesinin planlanması. M. Okuturlar (Eğitim Uzmanı) N. İnal
• 1969 Psikiyatr Dr. Mahipeyker Ürgüp
• 1970 Dr. Psikolog Mehmet Okuturlar. Full time bir psikoloğun göreve atanması. Psikometri Lab. Kurulması
• 1971 Psikolog Yurdagül Yüksel – Dr. Psikolog Mehmet Okuturlar
• 1972 Psikolog sayısının ikiye çıkarılması. İlk kısımla orta ve lisenin ayrılması çalışmalarının başlaması. Psikolog Yurdagül Yüksel – Dr. Psikolog Mehmet Okuturlar
• 1973 Psikolog Yurdagül Yüksel – Sevgi Özge
• 1974 Psikolog Yurdagül Yüksel – Sevgi Özge
• 1975 Psikolog Yurdagül Yüksel – Sevgi Özge Rehberlik Servisi idareye bağlandı.
• 1976 Psikolog Yurdagül Yüksel – Sevgi Özge – Sekreter İlkay İşmen
• 1977 Yurdagül Yüksel – Hülya Dere – Sevgi Önsoy
• 1978 Rehberlik Servisi kadrosu içine okul doktoru da alındı.
• 1979 Melsa Gökhan – Hülya Dere – Sevgi Önsoy – Yurdagül Yüksel
• 1980 Yurdagül Yüksel – Hülya Dere – Servis Sekreteri Sema Erduman

Günümüzde Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servis Çalışmaları

Terakki Vakfı Okullarında yarım asırlık bir geçmişe sahip olan Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisinin çalışmaları öğrenci merkezlidir. Her öğrenci değerlidir ve gelişim süreci kendi içinde değerlendirilir.

Çalışmalarımızda gelişimsel okul psikolojik danışma ve rehberlik yaklaşımı benimsenir. Yönetim kadrosu ve eğitimciler ile işbirliği içinde çalışmak, hedeflerimizi belirlemek, kapsamlı okul programları oluşturmak önemlidir. Aile ve okul işbirliğinin oluşturulması için gerekli eğitsel ve psikolojik destek verilir.

Bu amaçla öğrencilerin duygusal, sosyal ve bilişsel yönlerini güçlendirmek için;

  • Kendilerini tanıması ve anlamasına,
  • Duygu ve düşüncelerini etkin bir şekilde ifade edebilmesine,
  • Problem çözme becerilerini geliştirebilmesine,
  • Çevresiyle uyumlu ilişkiler kurabilmesine,
  • İlkokulda bilişsel süreçlerinin desteklenmesine,
  • Verimli çalışma becerilerini geliştirmelerine,
  • İlgi ve yeteneklerinin farkına varmasına ve açığa çıkarabilmesine,
  • Kariyerleri ile ilgili planlama yapmalarına,

yönelik programlı ve sistematik çalışmalar gerçekleştirilir.

Bu süreçte tüm çalışmalar veli, öğretmen, yönetim ile işbirliği içinde yürütülür. Anne-babalara yönelik konferanslar, paylaşım grupları ve veli grup çalışmaları düzenlenir. Bilgilendirme yazıları, bültenler ve dergiler velilerimize ulaştırılır. Kendimize ait web sitemiz ile de anne babalara ve meslektaşlarımıza yönelik paylaşımlar sürdürülür.