Ortaokul

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisi olarak tüm çalışmalarımızda gelişimsel yaklaşım benimsenir. Öğrencilerin sosyal, duygusal, bilişsel ve fiziksel gelişim süreçleri takip edilerek, güçlendirmeye yönelik çalışmalar planlanır. Öğrencilerin var olan potansiyellerini kullanmaları için çalışmalar planlanır, bu amaca yönelik aşağıda belirtilen çalışmalar yürütülür.

  • Okula uyum süreci
  • Öğrencilerin duygusal gelişimlerini destekleme
  • Ergenlik dönemi ve gelişimsel özelliklere dair farkındalık kazandırma
  • Güvenli teknoloji kullanımı konusunda bilgilendirme
  • Çalışma davranışını geliştirme
  • Öğrencilerin ilgi ve yeteneklerine dair farkındalık geliştirmelerini sağlama
  • Orta Öğretime geçiş sürecini destekleme
  • Bağımlılık kavramı ve önleyici çalışmalar