Veli Grup Çalışmaları

Etkili İletişim Becerileri

Anne-baba olmak toplumsal yaşamda önemli bir rol üstlenmenin göstergesidir. Meslek yaşantımıza başlamadan önce hepimiz bir eğitim sürecinden geçeriz. Bazı kurumlarda deneyim kazanırız. Fakat anne-babalığı bir meslek olarak ele alırsak, büyük bir sorumluluk gerektiren bu meslek dalında ne yazık ki, herhangi bir eğitim almadan, deneme yanılmalarla yolumuza devam ederiz. İyi niyetle davranırız ama yöntem ve teknik bilmediğimiz için çocuğumuza ulaşmakta zorlanabiliriz. Oysaki, çocuğumuzla iletişim kurarken daha az hata yapmamız için bilimsel bilgiler edinmek, neyi, nasıl yapacağımıza bu bilgiler ışığında karar vermek zorundayız.

Huzurlu bir aile ortamı, sağlıklı ve gelişmiş bir toplum için sevgi ne kadar gerekli ise, bu bilgileri öğrenip kullanmakta bir o kadar gereklidir. Ayrıca çocukların, iletişimi öncelikle anne-babalarından öğrendiği gerçeğini de unutmamalıyız. Dolayısıyla ona doğru bir model olmamızda bu noktada önem kazanmaktadır. Velilerimizin çocukları ile sağlıklı ve etkin bir iletişim kurabilmeleri, kendilerini bu anlamda değerlendirmeleri, olası problemlerle baş edebilmeleri, başka anne-babalarla beraber birbirlerinin yaşamsal örnek ve deneyimlerinden yararlanabilmeleri amacıyla “Etkili İletişim Becerileri” konulu grup çalışmaları düzenlenir. Grup çalışmalarında etkin dinleme, ben-sen dili, problem çözme basamakları, çatışma çözme yöntemleri gibi konular örneklerle, çeşitli oyun ve etkinliklerle ele alınır.

Anne-Baba Tutumları

Anne – baba olmak insan yaşamının en önemli aşamalarından birisidir. Teknolojik gelişmelerin yaşam koşullarını hızla güçleştirdiği günümüz dünyasında, olumlu anne-baba tutum ve davranışları, çocuklarımızın bedensel ve ruhsal açıdan sağlıklı yetişmelerinde çok önemli bir etkendir. Çocuk yetiştirmede her anne-babanın farklı yaklaşımları görülebilmektedir. Anne-baba olarak geliştirilecek ortak tutum ve davranış örüntülerinin, çocuğun gelişimi üzerinde olumlu etkileri bilinmektedir. Ancak zaman zaman sergilenen farklı tutum ve davranışların, çocuğun kişilik gelişimine olumsuz olarak etki ettiği de görülebilmektedir. Olumlu ve olumsuz davranış örüntülerinin sonuçlarının neler olabileceği olgusundan hareketle yaşanan veya merak edilen sorunları paylaşabilmek, olası problemlerle baş edebilmek, başka anne-babalarla beraber birbirlerinin yaşamsal örnek ve deneyimlerinden yararlanabilmek amacıyla, velilere yönelik “Anne-Baba Tutumları” konulu yaşantı grup çalışması gerçekleştirilir. Bu çalışmada anne babalar, kendi yaşantılarını ve deneyimlerini ortaya koyarak, paylaşarak, oyunlara katılarak ebeveyn olarak kendilerini geliştirmeye yönelik fırsat yakalamış olurlar.

Sınırlar

Çocuklar doğdukları andan itibaren dış dünyaya uyum sağlamak için anne-babaların rehberliğine ihtiyaç duyarlar. Çocukların ihtiyaçları onlar büyüdükçe değişir ve farklılaşır. Çocuklardaki bu değişimleri iyi gözlemlemek ve ilişkisel süreci iyi yönetmek de ebeveynlerin sorumluluğundadır. Anne-babaların çocukların yaşama hazırlanma süreçlerinde yapmaları gereken en önemli şey “sınır” koymaktır. Velilerimizin, çocukların gelişim süreçlerinde sağlıklı ve güvenli bir şekilde rehberlik edebilmeleri, kendilerini bu anlamda değerlendirebilmeleri, olası problemlerle baş edebilmeleri, başka anne-babalarla beraber birbirilerinin yaşamsal örnek ve deneyimlerinden yararlanabilmeleri amacıyla “Sınırlar” konulu grup çalışmaları düzenlenir.

Grup çalışmasında “Sınırlar Neden Gereklidir?”, “Sınır Nasıl Koyulmalıdır?”, “Sınır Koymada Anne – Babanın Engelleri”, “Anne – Babaların Yaygın Ama Yanlış Tutumları” başlığındaki konular ele örnek olaylar, oyunlar ve bilgi paylaşımları ile ele alınır.

Düşünme Becerileri

Anne-baba olmak, insan yaşamının en önemli deneyimlerinden biridir. Ebeveynler bu önemli rolü yerine getirirken çocuklarının bilişsel, akademik, sosyal ve duygusal gelişimlerine destek olabilecek birçok faaliyeti gerçekleştirmeye çalışmaktadır. Düşünme becerilerinin güçlendirilmesinde de ailelerin önemli rolü olduğunu biliyoruz. Bu grup çalışmasında çocuklarının mevcut bilişsel potansiyellerini en üst düzeyde kullanmalarını sağlayacak bir ev ortamı yaratmaları için uygun olan teori ve teknikler konusunda ailelerin bilinçlendirilmeleri hedeflenmiştir. Bu amaçla “Düşünme Becerileri” konulu veli grubunda “Planlama, Eş Zamanlılık, Dikkat ve Ardıl İşlemler alanları çeşitli etkinlik ve örneklerle ele alınmaktadır.