2010-2011 öğretim yılında Terakki Vakfı Okulları 6-8. sınıflarında öğrencilerin olumlu davranış geliştirmelerini ve dolayısıyla daha sağlıklı bir öğrenme ortamına sahip olmalarını amaçlayan güvenli okul projesi başlatılmıştır. Bu proje kapsamında liselerimizde de “Güvenli Okul”  çalışmaları Lise düzeyini kapsayacak şekilde planlanmakta ve yürütülmektedir. "Güvenli Okul Projesi" kapsamında her bir öğrencinin, hem kendisinin hem diğer arkadaşlarının fiziksel, psikolojik ve duygusal olarak zarar görmeyecekleri şekilde davranması ile oluşacak bir okul ortamı tanımlanmaktadır.


"Güvenli Okul Projesi" ile ilgili yapılan çalışmalar:

 • Sınıf öğretmenleri ve akademik danışmanlar ile kendi sınıflarında gözlemledikleri sorunlar hakkında toplantılar yapılmaktadır.
 • Öne çıkan sorun alanları ile ilgili yapılandırılmış sınıf çalışmaları gerçekleştirilmektedir.
 • Bu sınıf çalışmalarında iletişim, çatışma çözme, duygularını ifade etme, zor duygular ile baş etme vs. konuları üzerinde durulmaktadır.
 • Cinsel Sağlık Eğitimi, Riskli Davranışlar ve Zararlı Alışkanlıklar konularında uzmanlarla sınıf içi çalışmalar gerçekleştirilmektedir.

Cinsel Sağlık Eğitimi

Ergenler kendini keşfetme yolculuğunda vücudunu, varoluş sürecini anlamak ister. Çoğu zaman anne-babasını şaşırtan,      kimi zaman çaresizlik hissi uyandıran davranışlar sergilerler ve meraklıdırlar. Bu merak ergenlik döneminde derinlik ve yoğunluk kazanır. Çünkü ergenlik döneminde kız ve erkek çocuklarının hem bedenlerinde hem de sosyal yaşamlarında birçok değişiklik olur. Hormonların değişimi, ergenin bedeninin erişkin bir kadın veya erkek olarak şekillenmesini sağladığı gibi, sosyal davranışlarında da cinsiyetine uygun değişiklikler görülür, cinsel konulara ilgisini arttırır.

Kültürel farklılıklara bağlı olarak anne babanın verdiği bilgiler değişkenlik gösterir. Toplumumuzda genellikle ya bilgi verilmez, sorular karşısında suskun kalınıp, konu değiştirilir ya da doğru olmayan bilgiler verilir. Cinsel bilgi konusunda yardımsız olan çocuk, doyumsuz bir merak edinir ve suçluluk duygusuyla yüklenir. Sonuçta ilgilenilen konunun yasak ya da günah olduğu inancı yerleşir. Bilinçaltına itilen bu inanç, birçok yetişkin insanın hayatını etkiler.

Genellikle cinsellikle ilgili sorular sorulduğunda ebeveynler ya rahatsız olmakta ya da nasıl cevap vereceğini bilememektedir. Özellikle ergenlik döneminde, ergenlerin büyük çoğunluğu cinsellikle ilgili kafalarındaki soruların yanıtlarını ebeveynlerinden değil, arkadaşlarından, kitaplardan ve internetten aramaktadırlar.

Bu noktadan hareketle uzun yıllardır Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı (TAPV) doktorları ve eğitmenleri ile okulumuzun Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisi uzmanlarının ortaklaşa düzenlediği bir dizi etkinlik gerçekleştirilir. 4. sınıftan 12.sınıfa kadar, öğrencilerimize “Cinsel Sağlık Eğitimi” düzenlenir.

Cinsel Sağlık Eğitimi” ile hedeflenen amaç; ergenlerin cinsel gelişimlerini desteklemek ve güvenli cinsellik kavramı çerçevesinde kazanacakları bilinç ve duyarlılık ile riskli davranışlardan kaçınmalarını sağlamaktır.

Bu amaca ulaşmak için geliştirilen bilgilendirme ve paylaşım süreci;

 • Öğrencilerin yaşadıkları bedensel-duygusal değişimi anlamaları ve anlamlandırmalarını,
 • Kadın-erkek bedenini, üreme organlarını ve bu organların işlevlerini öğrenmelerini,
 • Özbakım (kişisel temizlik, beslenme, spor) konusunda doğru davranış geliştirmelerini,
 • Genç kızlar ve genç oğlanlar olarak cinsiyetleri hakkında olumlu duygular taşımalarını,
 • Cinsel taciz ve istismara karşı kendilerini koruyabilmelerini,
 • Karşı cinsle ilişkilerinde sorumlu davranışlar geliştirebilmelerini destekler.

Psikolojik Danışma ve Rehberlik ve Servisimiz ile TAP Vakfı uzmanları; öğrencilerle,

 • “Vücudumu Tanıyorum”
 • “Cinsel Sağlık Eğitimi”
 • Toplumsal Cinsiyet ve Beden
 • Mahremiyet ve Beden
 • Güvenli Cinsellik
 • Orta ergenlik dönemi, Cinselliğin boyutları”
 • Gençler için güvenli cinsellik, Cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar (CYBE)
 • Cinselliğin fizyolojisi, Kadın ve erkek cinselliği “
 • Yanlışlar ve doğrular, Doğurganlığın düzenlenmesi” temaları ile çalışmalarını interaktif bir ortamda gerçekleştirilir.

Riskli Davranışlar ve Zararlı Alışkanlıklar

Riskli davranışların ortaya çıktığı ve sorun halinde yaşadığı dönem daha çok 15-17 yaş grubudur. Bu dönemin bilinmesi, ergenin kendisini koruması ve farkındalığının artması, yetişkinlerin de doğru yönlendirme yapabilmeleri ve yol gösterici olabilmeleri açısından önemlidir.  Okulumuzda riskli davranış ve zararlı alışkanlıklara karşı bilgilendirme, bilinçlendirme, önleyici çalışmalar;  anaokulundan başlar ve lise bitene kadar devam eder.

Bu kapsamda;

 • Öğrenci ve öğretmen bilgilendirme çalışmaları,
 • Ders müfredatlarına temanın yerleştirilmesi ve müfredat ile öğrencilere aktarımı,
 • Konferans ve seminerler yoluyla ilgili sınıf düzeylerinde gerekli çalışmalar gerçekleştirilir.