Anaokulu

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisi olarak tüm çalışmalarımızda gelişimsel yaklaşım benimsenir. Öğrencilerin sosyal, duygusal, bilişsel ve fiziksel gelişim süreçleri takip edilerek, güçlendirmeye yönelik çalışmalar planlanır. Bu amaca yönelik aşağıda belirtilen alanlarda çalışmalar yürütülür.

  • Okula uyum süreci
  • Özgüven
  • Arkadaş ilişkilerii
  • Duyguları tanıma, duyguları ifade etme
  • Problem çözme becerisi
  • Planlama becerileri, dikkat, hafıza, görsel ve işitsel algı
  • Psiko - motor beceriler
  • Öz bakım