Anaokulu

Okulumuzda Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisi olarak tüm çalışmalarımızda gelişimsel ve önleyici rehberlik yaklaşımı benimsenir. Öğrencilerin tüm alanlardaki (sosyal, duygusal, bilişsel ve fiziksel) beceri gelişimleri takip edilerek, güçlendirmeye yönelik çalışmalar planlanır. Bu amaca yönelik aşağıda belirtilen alanlarda çalışmalar yürütülür.

  • Okula uyum süreci
  • Öz bakım ve Öz-düzenleme
  • Özgüven
  • Duyguları ifade etme ve duygu düzenleme
  • Arkadaş ilişkileri
  • Olumlu İletişim
  • Sorumluluk ve olumlu davranış gelişimi
  • Problem çözme
  • Dikkat ve öğrenme
  • Psiko – motor gelişim