Güvenli Okul

Güvenli Okul Çalışmaları ile çocukların her yaşta güvenli bir yaşam sürebilmeleri için gerekli olan temel becerilerin kazandırılması hedeflenmektedir. Bu doğrultuda aşağıda yer alan konular ele alınmaktadır.

  • Çocuklar İçin Onay – Sağlıklı İletişim ve Kendini Koruma Yolları
  • Problem Çözme Becerisi
  • Karar Verme Becerisi
  • Sorumluluk Alma
  • Sağlıklı Yaşam
  • Güvenli Teknoloji Kullanımı