Veli Grup Çalışmaları

Etkili İletişim

İletişim; kişilerin birbirlerine bilinçli veya bilinçsiz olarak duygu ve düşüncelerini aktardıkları bir süreçtir. Bu sürecin başarısı, bireyin yaşamındaki mutluluğun temelini oluşturur. Ebeveyn – çocuk ilişkisinde her iki tarafın da birbirlerinin duygu ve düşüncelerini paylaşarak kabul etmeleri ile birçok soruna çözüm bulunabilir. Etkisiz iletişimin kullanıldığı ortamlarda ise çocuk dışarıdan anlaşılmadığını ve kabul edilmediğini hissedecektir. Etkili iletişim yolları ise çocukların kabul edildiklerini hissedecekleri, kendilerine ve çevresine güven duyacakları bir yöntemdir. Çocukların, iletişimi öncelikle anne-babalarından öğrendiği gerçeğini de göz önünde bulundurarak ona doğru bir model olmamız bu noktada önem kazanmaktadır.

Velilerimizin çocukları ile sağlıklı ve etkin bir iletişim kurabilmeleri, kendilerini bu anlamda değerlendirmeleri, olası problemlerle baş edebilmeleri, başka anne-babalarla beraber birbirlerinin yaşamsal örnek ve deneyimlerinden yararlanabilmeleri amacıyla “Etkili İletişim” konulu grup çalışmaları düzenlenir.

Sorumlu Çocuktan, Duyarlı Yetişkine

Anne – babalar olarak çocuklarımıza sorumluluk değerini kazandırma konusunda çok büyük çaba gösteririz. Biliriz ki sorumluluk duygusu onların hayatını kolaylaştıracak, onları rahat ve güvende hissettirecek. Ama bu duyguyu kazandırmaya çalışırken de birtakım güçlükler yaşarız.

Anne – babalara yönelik olarak hazırladığımız bu grup çalışması, sorumluluğun hayatımızdaki yeri, önemi konusunda farkındalık kazandırmayı hedeflerken aynı zamanda bu değeri çocuklarımıza nasıl kazandıracağımızla ilgili teorik ve pratik çalışmaların yapıldığı bir grup çalışmasıdır.

Değişen Dünyada Çocuk Yetiştirmek

21.yüzyılda sürekli gelişen ve değişen bir dünyada çocuk yetiştirirken neyin doğru, neyin yanlış olduğunu düşünüyor, araştırıyoruz. Bir taraftan çevresel uyaranlara uyum sağlamaya çalışırken, bir taraftan değerlerimizi korumaya çalışarak en önemlisi mutlu ve ayakları üzerinde durabilen çocuklar yetiştirme kaygımız kafamızı iyice karıştırıyor. Çocuklarımızın en hızlı geliştikleri ve uyarıcılardan en yoğun etkilendikleri bu dönemde velilerimizle çocuklarımızın dünyasını gözden geçirip birlikte paylaşımlarda bulunabilmeleri amacıyla “Değişen Dünyada Çocuk Yetiştirmek” konulu seminer çalışması uygulanır. Bu çalışmada çocuklarımızın dünyasını daha yakından fark etme ve yaşanan güçlüklere çözüm bulabilme fırsatı bulunur.