Öğrenci Grup Çalışmaları

Paylaşım Grupları

İhtiyaca yönelik olarak farklı sorun alanlarında (problem çözme becerileri, güvenli davranış geliştirme, duyguları tanıma, arkadaşlık ilişkileri, iletişim becerileri, akran baskısı, sınav kaygısı ile baş etme, motivasyon, hedefler vb. gibi) kendilerini ifade edebilmelerine olanak sağlayan duyguların paylaşımının yer aldığı paylaşım grupları gerçekleştirilir.

Verimli Ders Çalışma Yöntemleri

Öğrencilerin ders çalışmaya konsantre olmalarına, ders çalışmayı engelleyen etkenleri fark etmelerine, evdeki zamanı planlayabilmelerine yardımcı olmak için “Verimli Ders Çalışma Yöntemleri” grup çalışması gerçekleştirilir. “Çalışma Davranışını Değerlendirme Ölçeği” uygulaması ve bunun genel değerlendirmesi, “8 Hatalı Çalışma Davranışı, Çalışmaya Başlamak ve Sürdürmek ile İlgili Problemler, Bilinçli ve Programlı Çalışmanın Önemi, Verimli Ders Çalışma Programı Nasıl Hazırlanır?, Zaman Tasarrufu İçin Öneriler, Hayır Diyebilme, Etkin Dinleme ve Dersi Derste Öğrenme, Zamanı İyi Kullanma, Dikkatini Toplayabilme, Tekrarın Öğrenmedeki ve Başarıdaki Yeri ve Önemi”nin üzerinde durulur.

Arkadaşlık İlişkileri

Arkadaşlık grup çalışmalarında kendini ifade edebilme, kendini karşıdakinin yerine koyabilme, empati vb. gibi konularda farkındalık yaratarak çeşitli etkinliklere, oyunlara yer verilir.

Sınav Kaygısı

Sınav Kaygısı grup çalışmasında sınava yüklenen anlam, beklenti, bakış açısı, kaygının neler yaşattığı, başa çıkma yolları grup oyunları, paylaşımlar ve gevşeme egzersizleri yapılarak öğrencilerde sınav kaygısı ile baş etmede farkındalık kazandırma amaçlanır.