Etik

Hakkımızda

Psikolojik danışmanların, mesleki uygulamaları için sağlam bir temel oluşmasına yardımcı olan etik ilkelerin ve davranışların saptanması konusunda, APA (American Psychology Association) ve ACA’nın (American Counseling Association) çalışmaları bulunmaktadır. Bu çalışmalardan da yararlanılarak, Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği tarafından kurulan Etik Kurallar Komisyonu’nun yazdığı “Psikolojik Danışma ve Rehberlik Alanında Çalışanlar İçin Etik Kurallar” isimli kitapçığın 1995 yılında ilk basımı yapılmış, 2006 yılında etik komisyon yeniden toplanmış, etik ilke ve standartları yeniden düzenlenmiştir. Dernek tarafından psikolojik danışmanların hizmet verebilmelerine ışık tutacak 6 temel ilke açıklanmıştır.

Terakki Vakfı Okulları Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisi’nde, bu ilkelere uygun bir biçimde çalışmalarımızın yürütülmesi önemlidir. Temel ilkelerimiz aşağıda sıralanmıştır;

  1. Yetkinlik (Yeterlilik, Ehliyet)
  2. Dürüstlük
  3. Duyarlılık ve Hoşgörü
  4. Bireysel ve Kültürel Farklılıklara Duyarlılık
  5. Toplumsal Sorumluluk
  6. Mesleki ve Bilimsel Sorumluluk

Yardım mesleklerinin hepsinin ortak amacının insan yaşamını iyileştirmek ve geliştirmek olması nedeniyle bu meslekler arasında bazı rol örtüşmeleri bulunmaktadır. Klinik psikoloji ile PDR arasındaki önemli farklardan birisi, yardım sürecinde; klinik psikoloğun psikopatolojiden harekete geçerek kendisine başvuran kişilerdeki psikolojik bozuklukları iyileştirmeyi esas almasıdır. Daha çok tıp merkezlerinde, ciddi psikolojik sorunları olan kişilerle daha yoğun terapi ilişkilerine girilir ve genellikle psikiyatristlerle iş birliği içerisinde çalışılır. PDR de ise temel alınan normal gelişimdir. Bu hizmetlere başvuran kişilerin psikolojik sağlıklarının güçlendirilmesi hedeflenir.

PDR, kişilere iyileştirici hizmetlerinin yanında, önleyici bir işlevi de üstlenir. Kişinin kendini iyi tanımasına, içinde bulunduğu koşulları gerçeğe uygun olarak değerlendirmesine, yeteneklerini geliştirmesine, uygun bir meslek seçmesine, gerçekçi planlar yapmasına yardımcı olmayı amaçlar. Bu da PDR hizmetlerinin önemle vurgulanan geliştirici işlevidir.

Kaynakça: Türk PDR-DER Etik Kuralları Komisyonu tarafından hazırlanan Etik Kurallar kitapçığından yararlanılmıştır.