Güvenli İnternet Kullanımı

Çocuklarla yapılan çalışmalarda interneti ders çalışmak, ödev yapmak gibi okula destek çalışmalarının yanında sosyal paylaşım sitelerinin (Facebook, Twitter, Instagram vb.) ve çevrimiçi oyunların da yoğun olarak kullanıldığı görülmektedir. Sınırsız uyaranların ve her türlü bilgiye ulaşmanın mümkün olduğu bu alanda çocukların güvenli bir şekilde interneti nasıl kullanacaklarına ilişkin bilgilendirilmeleri son derece önemlidir. Bu noktadan hareketle 2,3 ve 4. sınıf öğrencilerimize yönelik Bilişim Teknolojileri Bölümü ile birlikte “Güvenli İnternet Kullanımı” başlıklı ortak bir çalışma gerçekleştirilmektedir. Bu çalışmada temel amaç internetin iletişim kurmak, eğlenmek, araştırma yapmak, yeni bilgilere ulaşmak gibi yararlarından faydalanırken aynı zamanda nasıl güvenli hareket edebileceklerini öğrencilere aktarmaktır. Güvenli hareket etmenin kendini ve dolayısıyla başkalarını korumak olduğu noktası vurgulanarak, konu ile ilgili videoların da kullanıldığı sunum öğrencilerimizin düşünceleri, katkıları ve yaşadıklarını paylaşmaları ile zenginleştirilir.