Öğrenci Grup Çalışmaları

Öğrenci Gözlemleri

Çocuklar için kendi yaşıtları ile serbest zaman geçirmek ve kurallı bir ortamda yapılandırılmış aktivitelere katılmak, öğrenme sürecinde bu zaman diliminden keyif almak çok önemlidir. Günlük yaşantıda yeni bir ortamda tanımadığı kişilerle, yaşıtları ile tanışması, onlarla oynadığı oyunu sürdürmesi, sağlıklı bir iletişim kurması, karşılaştığı sorunları uygun çözüm yollarını kullanarak çözmesi, duyguları tanıması, ifade etmesi ve başkalarının duygularını anlayarak buna uygun davranma becerisinin gelişmesi beklenmektedir.

Öğrencilerimizdeki bu sosyal ve bilişsel gelişim alanlarına ait becerileri değerlendirmek ve geliştirmek amacıyla ilgili psikolojik danışman tarafından düzenli gözlemler yapılmaktadır. Bu gözlemler sonucunda öğrenci hakkında öğretmenleri ile her öğrenci için bireysel kazanım hedefleri belirlenip desteklenir ve takip edilir.

 

Karar Verme Becerisi

Hayatımızda karar verme becerisi önemli bir rol oynamaktadır. Kararlarımız bizim hayatımızı nasıl yaşayacağımızı belirler. Kararlarımız kendi bakış açımız ve değerlerimizle ilişkilidir. Karar verme küçük yaşlardan itibaren öğretilebilir ve geliştirilebilir bir beceridir. Bu sebeple doğru karar verebilme yetisini küçük yaşlarda edinmek önem kazanmaktadır. Bu amaçla “Güvenli Okul” çalışmaları kapsamında sınıflarda etkinlikler yapılmaktadır.

 

Çocuklar İçin Onay – Sağlıklı İletişim ve Kendini Koruma Yolları

Sınırlar kişiyi tehlikelerden korur ve nerede duracağını öğretir. Kişiyi istemediği davranışlardan uzak tutmak ve kimi zaman da tehlikelerden korumak için küçük yaşlardan itibaren haklarını bilmeyi, sınırlarını korumayı ve onay alarak başkalarının sınırlarına saygı göstermeyi öğretmek önemlidir. Bu beceriyi geliştirmek amacıyla “Güvenli Okul” çalışmaları ve “Çocuk Koruma Politikası” kapsamında sınıflarda etkinlikler yapılmaktadır.

 

Problem Çözme Becerisi

Hayatın her alanında çok doğal olarak problemler vardır. Çocukların problemlerle baş edebilme becerisini kazanmaları önemlidir. Erken yaşlarda problemleri çözme becerisi geliştirilen çocuklar ileri yaşlarda kaygı yaratan durumlarla daha rahat başa çıkabilmektedirler. Bu hedef doğrultusunda “Güvenli Okul” çalışmaları kapsamında sınıflarda etkinlikler yapılmaktadır.