Öğrenci Grup Çalışmaları

Sosyal Beceri Geliştirme Grubu

Çocuklar için kendi yaşıtları ile zaman geçirmek ve bu zaman diliminden keyif almak çok önemlidir. Günlük yaşantıda yeni bir ortamda tanımadığı kişilerle, yaşıtları ile tanışması, onlarla oynadığı oyunu sürdürmesi, sağlıklı bir iletişim kurması, karşılaştığı sorunları uygun çözüm yollarını kullanarak çözmesi, duyguları tanıması, ifade etmesi ve başkalarının duygularını anlayarak buna uygun davranma becerisinin gelişmesi beklenmektedir.

Öğrencilerimizdeki bu sosyal beceri alanına ait becerileri geliştirmek ve mevcut olanları zenginleştirmek amacıyla grup çalışmaları yapılmaktadır. “Sosyal Beceri Geliştirme” konulu bu grup çalışmasında “arkadaş edinme”, “oyun oynama”, duyguları tanıma ve ifade etme”, “problem çözme”, “dinleme” vb. konular çeşitli oyunlar ve etkinliklere yer verilmektedir.

 

Karar Verme Becerisi

Hayatımızda karar verme becerisi önemli bir rol oynamaktadır. Kararlarımız bizim hayatımızı nasıl yaşayacağımızı belirler. Kararlarımız kendi bakış açımız ve değerlerimizle ilişkilidir. Karar verme küçük yaşlardan itibaren öğretilebilir ve geliştirilebilir bir beceridir. Bu sebeple doğru karar verebilme yetisini küçük yaşlarda edinmek önem kazanmaktadır. Bu amaçla “Güvenli Okul” çalışmaları kapsamında sınıflarda etkinlikler yapılmaktadır.

 

Hayır Deme Becerisi

Hayır kelimesi kişiyi tehlikelerden korur ve sınırlarını öğretir. Kişiyi istemediği davranışlardan uzak tutmak ve kimi zaman da tehlikelerden korumak için küçük yaşlardan itibaren  “hayır” kelimesinin öğretilmesi önemlidir. Bu beceriyi geliştirmek amacıyla “Güvenli Okul” çalışmaları kapsamında sınıflarda etkinlikler yapılmaktadır.

 

Problem Çözme Becerisi

Hayatın her alanında çok doğal olarak problemler vardır. Çocukların problemlerle baş edebilme becerisini kazanmaları önemlidir. Erken yaşlarda problemleri çözme becerisi geliştirilen çocuklar ileri yaşlarda kaygı yaratan durumlarla daha rahat başa çıkabilmektedirler. Bu hedef doğrultusunda “Güvenli Okul” çalışmaları kapsamında sınıflarda etkinlikler yapılmaktadır.