Oryantasyon

Lisemize yeni başlayan öğrenci, öğretmen ve velilerimizle sene başında oryantasyon programı gerçekleştirilir. Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisi’nin hedeflerinden birisi de oryantasyon programımız ile okulumuzu, servisimizi tanıtmak; öğrenci, öğretmen ve velilerimizin uyum sürecini hızlandırmaktır.

Öğrencilerle Yapılan Çalışmalar

Oryantasyon programımız kapsamında; liselerimize yeni başlayan veya ara sınıflara nakil gelen öğrencilerimizin uyum sürecini, okula adaptasyonunu kolaylaştırmanın yanı sıra onlardan beklenenler konusunda da fikir sahibi olmalarını sağlar. Her öğrencinin uyum süreci kendine özeldir. Bu süreçte; öğrencinin okul sistemine, akademik hayata ve duygusal sürece uyumu; üzerinde durulması gereken farklı alt alanlar olarak öne çıkmaktadır. Öğrencilerimizin bulunduğu yaş dönemi yaşamlarında sınırlara en çok ihtiyaç duydukları ve bir taraftan da sınırları en çok zorladıkları dönemdir. İlk haftalarda ele alınacak olan uyum süreci kapsamında öğrencilerle birlikte bir çerçeve belirlemek, belirli kurallar konusunda netleşmek süreç içerisinde yaşanabilecek problemler konusunda önleyici olacaktır.

Oryantasyon programı kapsamında;

  1. Fiziksel Oryantasyon Çalışmaları: Okulumuzun tüm birimleri, birim sorumluları ve birimlerin işleyişleri ilgili mekanlara yapılan ziyaretlerle tanıtılır.
  2. Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisi Çalışmaları ve İşleyişi: Konferans ve sınıf ziyaretleri ile gerçekleştirilir.

Akran Desteği Projesi:

Öğrencilerimize yönelik gerçekleştirdiğimiz oryantasyon çalışmaları kapsamında, akran desteğinin gücünü de önemseyerek “Akran Desteği Projesi”nden de yararlanmaktayız. Bu projenin amacı;

okulumuza yeni gelen Hazırlık ve 9. Sınıf öğrencilerinin, geldikleri ilk yılda lise yaşamına daha rahat uyum sağlamalarına akranları ile eşlik etmektir.

  1. sınıf öğrencileri ile gerçekleştirilen bu çalışmada, Mayıs-Haziran aylarında yapılacak eğitimlerle öğrencilerin iletişim, yardım ve liderlik becerileri geliştirilerek, bu öğrencilerin 11. sınıfa geldiklerinde bir program dahilinde okula yeni başlayan Hazırlık ve 9. Sınıf  öğrencilerine duygusal, sosyal ve akademik anlamda destek olmaları amaçlanmaktadır.

Bütünüyle gelişim, destek ve dayanışma odaklı olan bu program, hem hedef kitlesini oluşturan Hazırlık ve 9. Sınıf öğrencilerinin, hem de bu programı yürütmekte görev alan üst sınıf öğrencilerinin kendilerini tanıma, sosyalleşme, bağımsızlaşma ve sorumluluk alma gibi becerilerinin gelişmesine olanak sağlar.

 

Velilerle Yapılan Çalışmalar

Oryantasyon programımız; liselerimize yeni başlayan öğrencilerimizin velileri ile tanışma, ergenlik döneminin özellikleri, ihtiyaçları, okula uyum süreci, akademik hedef oluşturma, Psikolojik Danışma ve Rehberlik  Servisi’nin işleyişi ve çalışma ilkelerinin ele alındığı çalışmaları kapsar.

Oryantasyon programı kapsamında;

  1. Veli tanışma ve bilgilendirme toplantıları düzenlenir.
  2. Veliler ile bireysel görüşmeler gerçekleştirilir.

Öğretmenlerle Yapılan Çalışmalar

Levent ve Tepeören yerleşkelerimize yeni katılan tüm öğretmenlerimizle gerçekleştirilen oryantasyon çalışmalarımızla; öğretmenlerimizin hem kuruma hem de liseye hızla uyum sağlamaları hedeflenir.

Oryantasyon programı kapsamında;

  1. Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisi’nin Tanıtılması: Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisi’nin tanıtılması ve servisin işleyişi ile bilgilendirme toplantısıdır.
  2. Hizmet İçi Eğitim Çalışmaları: İhtiyaçlar doğrultusunda farklı temalarda yürütülen çalışmalardır.

Destek Birimlerle Yapılan Çalışmalar

Okulumuzun çatısı altında öğrenci ve velilerimize hizmet veren birimlerin eşgüdümlü çalışması hem verimliliği hem de hizmet kalitesini arttıracak önemli bir unsurdur. Yapılan eğitimlerde; ortak tutumları geliştirmek ve pekiştirmek, yaşanan sorunlara işlevsel çözümler bulmak, yaş dönemleri gelişim ve davranış özelliklerini bilmek, iletişimde dikkat edilmesi gereken noktaların neler olduğuyla ilgili bilgiler verilmektedir.