Lisemize yeni başlayan öğrenci, öğretmen ve velilerimizle sene başında oryantasyon programı gerçekleştirilir. Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisi’nin hedeflerinden birisi de oryantasyon programımız ile okulumuzu, servisimizi tanıtmak; öğrenci, öğretmen ve velilerimizin uyum sürecini hızlandırmaktır.

Öğrencilerle Yapılan Çalışmalar

Oryantasyon programımız; liselerimize yeni başlayan veya ara sınıflara nakil gelen öğrencilerimizin uyum sürecini, okula adaptasyonunu kolaylaştırmanın yanı sıra onlardan beklenenler konusunda da fikir sahibi olmalarını sağlar. Okulun sınırlarını öğrenecekleri için kendilerini güvende hissettirir. Her öğrencinin uyum süreci kendine özeldir. Bu süreçte; öğrencinin okul sistemine, akademik hayata ve duygusal sürece uyumu; üzerinde durulması gereken farklı alt alanlar olarak öne çıkmaktadır. Öğrencilerimizin bulunduğu yaş dönemi yaşamlarında sınırlara en çok ihtiyaç duydukları ve bir taraftan da sınırları en çok zorladıkları dönemdir. İlk haftalarda ele alınacak olan uyum süreci kapsamında öğrencilerle birlikte bir çerçeve belirlemek, belirli kurallar konusunda netleşmek süreç içerisinde yaşanabilecek aksaklıklar ve sorunlar konusunda önleyici olacaktır.

Oryantasyon programı kapsamında;

  1. Fiziksel Oryantasyon Çalışmaları: Okulumuzun tüm birimleri, birim sorumluları ve birimlerin işleyişleri ilgili mekanlara yapılan ziyaretlerle tanıtılır.
  2. Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisi Çalışmaları ve İşleyişi: Konferans ve sınıf ziyaretleri ile gerçekleştirilir.

Velilerle Yapılan Çalışmalar

Oryantasyon programımız; liselerimize yeni başlayan öğrencilerimizin velileri ile tanışma, ergenlik döneminin özellikleri, ihtiyaçları, okula uyum süreci, akademik hedef oluşturma, Psikolojik Danışma ve Rehberlik  Servisi’nin işleyişi ve çalışma ilkelerinin ele alındığı çalışmaları kapsar.

Oryantasyon programı kapsamında;

  1. Veli tanışma ve bilgilendirme toplantısı düzenlenir.
  2. Veliler ile bireysel görüşmeler gerçekleştirilir.

Öğretmenlerle Yapılan Çalışmalar

Levent ve Tepeören yerleşkelerimize yeni katılan tüm öğretmenlerimizle gerçekleştirilen oryantasyon çalışmalarımızla; öğretmenlerimizin hem kuruma hem de liseye hızla uyum sağlamaları hedeflenir.

Oryantasyon programı kapsamında;

  1. Outdoor Çalışması: Kuruma yeni katılan öğretmenlere açık alanda yapılan bu çalışmada; öğretmenlerin kaynaşması, kurumu tanıması amacıyla eğlenceli, iç görü sağlayıcı etkinliklere yer verilir.
  2. Indoor Çalışması: Okulumuz bünyesindeki bölümler, kendi içlerinde uyum ve anlayışla çalışırlarsa, daha verimli işler çıkar ve kişisel mutluluk artar düşüncesinden hareketle, her bölümün kendi öğretmenleri ile grup çalışmaları yapılır. Bu grup çalışmalarında da takım çalışmasının, iletişimin, güven duygusunun önemini vurgulayan ve kişilerin birbirlerini tanımalarını sağlayan oyunlara ve etkinliklere yer verilir.
  3. Lise Rehberlik ve Psikolojik Danışma Servisi’nin Tanıtılması: Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisi’nin tanıtılması ve servisin işleyişi ile bilgilendirme toplantısıdır.

Destek Birimlerle Yapılan Çalışmalar

Okulumuzun çatısı altında öğrenci ve velilerimize hizmet veren birimlerin eşgüdümlü çalışması hem verimliliği hem de hizmet kalitesini arttıracak önemli bir unsurdur. Yapılan eğitimlerde; ortak tutumları geliştirmek ve pekiştirmek, yaşanan sorunlara işlevsel çözümler bulmak, yaş dönemleri gelişim ve davranış özelliklerini bilmek, iletişimde dikkat edilmesi gereken noktaların neler olduğuyla ilgili bilgiler verilmektedir.