Oryantasyon

4. Sınıftan 5. Sınıfa Geçiş

Dördüncü sınıftan beşinci sınıfa geçiş sürecinde öğrencilerimizin öğretmen değişimi ile birlikte uyum süreçlerini desteklemek amaçlı okul yönetimi ve Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisi tarafından oryantasyon programı organize edilir. Bu program öğrenci, veli ve öğretmen olarak üç ana başlıkta yürütülür. Öğrenciler bir sonraki yıl ile ilgili bilgiler alırlar. Öğretmenlerimizin oryantasyonunu kolaylaştırmak içinse, okul açılmadan bir hafta önce psikolojik danışman, ilgili müdür yardımcısı ve sınıfını devreden öğretmen ve sınıfı devir alan öğretmenler bir araya gelerek bilgi paylaşımında bulunurlar. Öğretmenlerimiz de velilerimizle bireysel tanışma görüşmeleri gerçekleştirirler.

Akran Asistanlığı

Okulumuza yeni gelen öğrencilere olumlu okul yaşantısı geliştirmek, uyum sürecinde karşılaşabilecekleri zorluklarda gereken desteği akranları aracılığı ile sağlayabilmek amaçlanır. Akran asistanlığı çalışması ile yardım becerileri olan, öğrencilerden yararlanılan, olumlu bir gücün desteğini alarak öğrencinin uyum sürecini kolaylaştırmak hedeflenir. Okula yeni gelen her öğrenci ve velileri ile bireysel görüşmeler yapılır. 

Destek Birimlere Yönelik Yapılan Çalışmalar

Akademik kadro için yapılan çalışmaların yanı sıra okulda yer alan diğer destek birimlere de ortak tutumları geliştirmek ve pekiştirmek, yaşanan sorunlara işlevsel çözümler bulmak, yaş dönemleri gelişim ve davranış özelliklerini bilmek, iletişimde dikkat edilmesi gereken noktaların neler olduğuyla ilgili bilgiler vermek amacıyla çeşitli eğitimler düzenlenir.