Oyun Odası

Oyun, çocuklar için kendini tanıma, kendini anlatma, düşünme ve deşarj olma aracıdır. Aynı zamanda oyun, çocuğu tanımak için bir tekniktir. Çocuğun gerginlik ve kaygılarını gidermede tedavi edici bir işlev görür. Çocuk oyun aracılığıyla dünyayı anlar, ilişkilerini, geçmişi ve geleceği kavrar. Bu nedenle oyun bir öğrenme aracıdır ve evrensel bir dildir.

Oyun çocuğun en ciddi işidir. O sadece eğlenmek için oynamaz, gücünü ve yeteneğini dener, içinde yaşadığı çevreyi ve eşyayı keşfeder, kendisini başkalarından ayıran özelliklerin farkına varır, duygularını açığa vurur, kendisini tanımayı öğrenir.

Oyun, çocuğun kas ve sinir sistemini geliştirirken aynı zamanda biriken enerjisini koşarak, zıplayarak, tırmanarak, tekme ve takla atarak boşaltır ve rahatlar.

Oyun aracılığıyla çocuk çok çeşitli yönlerden kendini tanıma, üstün ve zayıf yönlerini anlama, zayıf yönlerini geliştirme, kendini başkalarıyla karşılaştırma ve akranlarını tanıma olanağını da yakalar. Çocuk yaşam için gerekli olan davranış, bilgi, beceri ve alışkanlıklarının çoğunu, cinsiyet rollerini oyun ortamında öğrenir. Oyun bir öğrenme ortamıdır. Böyle bir öğrenme ortamında çocuk özgür ve yaratıcıdır. Potansiyellerini geliştirebilir. Çocuk bireysel oyundan grupla oyun oynamaya geçince sosyalleşme süreci hızlanır ve çocuk akranlarıyla birlikte bu doğal ortamda sosyalleşir. Bu nedenlerle oyun çocuğun yaşamının ayrılmaz parçasıdır.

Çocuk oyun yoluyla içinde yaşadığı toplumun ahlâk ve görgü kurallarını öğrenir. Aile ve okul çevresinde neyin doğru neyin yanlış olduğunu belli eden kuralları çocuk ancak arkadaşlarıyla birlikte oynadığı oyunlarda  kavrayabilir.

Kişiliğin vazgeçilmez özelliği olan bağımsızlığı oyundan daha iyi kazandıran bir araç yoktur. Oyun dünyasının lideri çocuktur, büyüklerden emir almayı sevmez, yaşıtlarından başkasının bu dünyaya girmesini istemez. Oyun, bir anlamda çocuk için gerçek hayata alışma denemeleridir. Beş yaşına kadar arkadaş gruplarıyla iş birliğine dayanan kurallı oyunlar oynamayan bir çocuk okul hayatına uyum sağlayamaz. Çünkü orada paylaşma, iş birliği ve kurallar vardır.

Çocuğun oyun ortamında oyuncaklarla ilişkisi, oyunda aldığı roller, benimsediği davranış kalıpları, kurallara uyma düzeyi, grupla iş birliği yapma, kişisel sorumluluk üstlenme, ilgisi becerileri, duygulanım düzeyi, liderlik özellikleri, başkalarının özelliklerine saygılı olma, bencillik, paylaşımcılık gibi çok sayıda niteliği gözlenerek çocuk hakkında bilgi elde edilebilir. Ayrıca oyun aracılığıyla çocuğun sıkıntı ve sorunları ile davranış bozukluklarını anlamak ve bu davranış problemlerini oyun aracılığıyla çözmek de mümkün olabilmektedir. Çoğu kez çocuğun oyun tercihlerine ve davranışlarına bakarak temel ilgi alanlarını, kişisel tutum ve eğilimlerini tanımak, davranışsal sorunları belirlemek mümkün olmaktadır.

Oyun ortamında kullanılabilen gözlem, çocuğu tanıma ve bilgi toplama tekniklerinden biridir. Gözlem, bireyin doğal ortamda gözlenmesine dayandığı için diğer bireyi tanıma teknikleri ile elde edilemeyen orijinal bilgilerin doğrudan elde edilmesine olanak veren bir tekniktir. Bireyin sadece sözlerini değil, bu sözlere eşlik eden davranış ve beden dilini de gözlemeye ve böylece bireyin duygu, düşünce ve davranışları arasındaki çelişkileri anlamaya olanak sağlayan bir tekniktir. Her yaştaki bireyi veya grubu incelemek amacıyla kullanılabilir ve bireyin çeşitli gelişim dönemlerindeki bütün halinde gelişmesini izleyerek gelişim özelliklerini karşılaştırmaya uygundur. Kullanılması kolay, fazlaca araç gereç kullanılmayı gerektirmeyen maddi bakımdan ekonomik olan bir tekniktir. Gözlem tekniğini uygulamak için özel bir zaman ayırmak, öğrenciyi dersinden, çalışanı işinden alıkoymak söz konusu değildir. Bu nedenle okullarda ve iş yerlerinde kolaylıkla uygulayabiliriz. Eğitim yılı içerisinde öğrencilerimizi doğal oyun ortamı içerisinde gözlemekteyiz.

Eğitim yılı başında belirlenen ders saatlerinde oyuncaklarla donatılmış olan oyun odasına sınıfça öğrencilerimiz alınmaktadır. Oyun odasında öğrenciler gözlenmekte ve bu gözlemler sınıf öğretmenleri ve gerekiyorsa anne-babalarla da paylaşılmaktadır. Eğitim yılı başında oyun odası yeni öğrencilerin kaynaşması amacıyla da sıkça kullanılmaktadır. Bunun yanı sıra öğrencilerimiz randevulu sistemle öğlen teneffüslerinde de oyun odasından yararlanabilmektedir.