Oryantasyon

Öğrenciye Yönelik

Okul hayatına ilk başlamak kadar, alışılan bir ortamdan yeni bir ortama katılmak, bilinmezle başa çıkmaya çalışmak, yeni arkadaşlar edinebilmek, öğretmenleri ve okulu tanımak farklı bir okuldan gelen öğrenciler için de oldukça zordur. Bu zorluğu aza indirgemek için tüm düzeylerde çeşitli çalışmalar yapılır.

  • 2, 3 ve 4. sınıflara nakil gelen öğrenciler okul açılmadan önce davet edilerek karşılıklı duyguların paylaşıldığı interaktif bir grup çalışması yapılır. Okul açıldıktan sonra ise yeni gelen öğrencilerle sınıf içi çalışma yapılır.
  • Okula yeni gelen öğrencilerle “Bireysel Görüşmeler” yapılır. Bu görüşmelerde öğrenciler tanınmaya çalışılır. Okulun ve Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisi’nin çalışmaları, okulun çeşitli birimlerinin yaptıkları işler ve çalışmalar ile ilgili bilgilendirme yapılır. Okula uyum sağlayıp sağlamadıkları belirlenmeye çalışılır ve uyum sağlamalarına yardımcı olunur. Sınıf öğretmenleri ile görüşmeler yapılır. Öğle teneffüslerinde oyun odasına alınarak arkadaşları ile kaynaşmaları sağlanır.
  • Gerekli görülen durumlarda grup çalışması yapılır. Grup çalışmasında, öğrencilerin birbirlerinin özelliklerini fark etmelerini sağlayan, yeni katılanların kendilerini tanıtma olanağı bulduğu eğlenceli bir ortam yaratılır, olumlu özellikler ön plana çıkarılarak arkadaşlık ilişkisinin temeli oluşturulmaya çalışılır.

Veliye Yönelik

  • Çocuklarımızın ve velilerimizin karışık duygular yaşayacağı bu duruma yardımcı olmak amacıyla her yıl 1. sınıf velilerimize yönelik konferans düzenlenir. “Okula Hazır Olmak” konulu bu konferansta okula uyum sürecine nasıl yaklaşılması gerektiğiyle ilgili bilgi ve deneyimler paylaşılır.
  • Nakil gelen öğrencilerin aileleri okul açıldıktan kısa bir süre sonra bireysel görüşmeye davet edilir. Yapılan görüşmelerde öğrencilerin geçmiş yıllara ait akademik-duygusal-sosyal gelişimleri hakkında bilgi alınarak ailelere Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisi çalışmaları hakkında bilgi verilir. Okuldaki yaşantıları ve gözlemleri paylaşılır.