YKS Çalışmaları

Terakki Vakfı Okulları Lise Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Servisi, öğrencilerimizin eğitimleri süresince, yaşam içinde ve üst öğrenim yaşamında kullanılabilir bilgi ve birikimler kazanmasına özen göstermektedir. Öğrencilerimizin hayata hazırlandığı bu dönemde, kişisel gelişimleri adına içselleştirdikleri ve benimsedikleri yol haritaları, mesleki hedeflerine ulaşmalarında belirleyici olmaktadır. Okul olarak öğrencilerimize, önlerinde var olan kariyer seçenekleri içerisinden kendilerine en uygun olanını belirleyip, seçimlerini bu doğrultuda yapabilmeleri için çok yönlü bir rehberlik hizmeti verilmektedir.

Okulumuzda hem yurt içi üniversitelerine hem de yurt dışı üniversitelerine yönelik hazırlık çalışmaları yürütülmektedir. Yurt İçi Üniversite Danışmanlığı; 9. sınıftan başlayarak 12.sınıfın sonunda tercih danışmanlığına kadar devam etmektedir. YKS’ de başarı, iyi bir hazırlık sürecinin yanı sıra, sınavların teknik ve içerik olarak çok iyi analiz edilmesine de bağlıdır. Okulumuzdaki; “YKS” çalışmaları öğrencilerimizi bilinçlendirmek ve performanslarını maksimum seviyede kullanmalarını sağlamak amacıyla çeşitli etkinlik ve uygulamalardan oluşur. Bu doğrultuda okulumuzda, öğrenci ve velilerimize yapılan “YKS” çalışmalarını şöyle sıralayabiliriz:

Seminerler, Konferanslar

2023 YKS Sınav Sistemi ve Sınavda Başarı

2021 ÖSYM Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu

 

 • YKS Sistemi Öğrenci ve Veli Bilgilendirme Konferansları
 • Üst Sınıflarla Sohbet
 • Mezunlarla Sohbet
 • YKS Öncesi Son Değerlendirmeler
 • Tercih Dönemi Konferansı

Öğrencilerle Yapılan Çalışmalar

 • Bireysel Görüşmeler
 • Akademik Sürecin Takibi
 • Deneme Sınavı Sonuçlarının Değerlendirilmesi
 • Üniversite Gezileri ve Üniversite Tanıtımları
 • Bireysel Tercih Danışmanlığı

Sınıflarda Gerçekleştirilen Çalışmalar

 • Zaman Planlaması ve Verimli Çalışma
 • Sınav Sürecini Yönetme ve Motivasyon
 • YKS Yaklaşırken: Psikolojik Hazırlığım
 • YKS Öncesi Son Değerlendirmeler ve Sınava Doğru
 • Envanter ve Ölçek Uygulamaları

Velilerle Yapılan Çalışmalar

 • Okulumuzda Yapılan YKS Çalışmaları ile İlgili Bilgilendirme Toplantıları
 • Bireysel Görüşmeler
 • Grup Çalışmaları
 • Tercih Danışmanlığı