Büyüyorum, Değişiyorum

Ergenlik dönemi (12-15 yaşları arası), fizyolojik, duygusal, sosyal ve bilişsel açıdan bir gelişme ve olgunlaşmanın ortaya çıktığı, çocukluktan erişkinliğe geçiş dönemidir. Hızlı değişikliklerin olduğu bu dönemde bedensel değişme ve gelişmeyle birlikte ruhsal ve toplumsal değişme ve gelişme de olur. Böylece cinsel benlik ya da kimlik kazanılır. 10-12 yaşları arasındaki ön ergenlik döneminde başlayan bu değişim konusunda öğrencilerin bilgilendirilmesi, süreci daha rahat geçirmeleri adına önemlidir.

4. sınıf öğrencilerimizin ön ergenlik sürecine girdikleri bu dönemde, yaşayacakları bedensel değişimleri anlamalarını ve kadın / erkek bedenini tanımalarını sağlamak ve öz bakım konularına dikkatlerini çekmek amacıyla her yıl “Büyüyorum, Değişiyorum” eğitimi gerçekleştirilir.

Her eğitim öğretim yılında “Çocukların Cinsel Gelişimini Destekleyen Ebeveyn Tutumları” konulu seminer ilkokul velilerimize, “Ön Ergenlik Dönemi” konulu seminer 4. sınıf velilerimize yönelik gerçekleştirilir.