İlkokul

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisi olarak tüm çalışmalarımızda gelişimsel yaklaşım benimsenir. Öğrencilerin sosyal, duygusal, bilişsel ve fiziksel gelişim süreçleri takip edilerek, güçlendirmeye yönelik çalışmalar planlanır. Bu amaca yönelik, öğrencinin kendini tanıması, potansiyelinin farkına varabilmesi, etrafına uyum sağlayabilmesi, iç görü kazanabilmesi için aşağıdaki temalar üzerinde çalışmalar yürütülür.

 • Okula uyum süreci
 • Kendini tanıma
 • Gelişim süreçleri
 • Aile dinamikleri
 • Duyguları tanıma ve uygun yolla ifade etme
 • Empati ve duyarlılık
 • Arkadaş ilişkileri
 • Çatışma çözme becerileri
 • Akran baskısı ile baş etme
 • Akademik beceriler ve motivasyon
 • Kaygı ile baş etme becerileri
 • Sorumluluk

Sosyal Becerilerin Çizgi Film Yolu ile Öğretilmesi

Öğrencilerimizin, sosyal yaşamın önemli parçasını oluşturan sosyal becerileri kazandırmaya çalışırken eğitimde farklı materyaller de kullanılmaktadır.   “Çizgi Film Kulübü” ile ortaklaşa gerçekleştirdiğimiz bu çalışmada; sosyal becerilerin çizgi film ile öğretilmesi hedeflenip, her yıl bir sosyal beceriyi konu alan, beş ayrı konuda çizgi filmler oluşturulmuştur. Kahramanı Tontiş Tavşan olan bu çizgi film serisinde; Dinleme, Öfke Kontrolü, Hayır Diyebilme, Zaman Planlaması ve Sorumluluk konuları ele alınmıştır. Çizgi film kulübü öğrencileri, oluşturulan senaryolar doğrultusunda karakterleri yaratıp, kendi sesleri ile onlara hayat vermişlerdir. Çocukların kendi akranları için yaptıkları bu filmler, her yıl Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisi’nin sınıf etkinliği programlarına alınarak, sınıflarda öğrencilerle buluşmaya devam etmektedir.

Destek Birimlerle Yapılan Çalışmalar

Okulumuzun çatısı altında öğrenci ve velilerimize hizmet veren birimlerin eşgüdümlü çalışması hem verimliliği hem de hizmet kalitesini arttıracak önemli bir unsurdur. Yapılan eğitimlerde; ortak tutumları geliştirmek ve pekiştirmek, yaşanan sorunlara işlevsel çözümler bulmak, yaş dönemleri gelişim ve davranış özelliklerini bilmek, iletişimde dikkat edilmesi gereken noktaların neler olduğuyla ilgili bilgiler verilmektedir.