Güvenli Okul

Güvenli okul kapsamında her bir öğrencinin, hem kendisinin hem diğer arkadaşlarının fiziksel, psikolojik ve duygusal olarak zarar görmeyecekleri şekilde davranması ile oluşacak bir okul ortamı tanımlanmaktadır.

Bu çalışmalar ile çocukların ve gençlerin gelecek yaşamlarında daha güvenli bir yaşam sürebilmeleri için gerekli olan temel becerilerin kazandırılması hedeflenmektedir.

Öğrencilerin içinde bulundukları gelişim dönemleri ve ihtiyaçları göz önüne alınarak hazırlanan güvenli okul çalışmalarında aşağıda yer alan konu başlıklarında, sınıf çalışmaları, paylaşım grup çalışmaları yapılmakta konferanslar ve söyleşiler düzenlenmektedir.

  • Teknoloji kullanımı
  • Zararlı alışkanlıklardan korunma
  • Akran baskısı
  • Farklılıklara saygı

Cinsel Sağlık Eğitimi

Çocuk kendini keşfetme yolculuğunda vücudunu, varoluş sürecini anlamak ister. Çoğu zaman anne-babasını şaşırtan, kimi zaman çaresizlik hissi uyandıran sorular sorar. Bu merak çocuğun ergenlik dönemine girmesi ile birlikte derinlik ve yoğunluk kazanır. Çünkü ergenlik döneminde kız ve erkek çocuklarının hem bedenlerinde hem de sosyal yaşamlarında birçok değişiklik olur. Hormonların değişimi, ergenin bedeninin erişkin bir kadın veya erkek olarak şekillenmesini sağladığı gibi, sosyal davranışlarında da cinsiyetine uygun değişiklikler görülür, cinsel konulara ilgisini arttırır.

Kültürel farklılıklara bağlı olarak anne babanın verdiği bilgiler değişkenlik gösterir. Toplumumuzda genellikle ya bilgi verilmez, sorular karşısında suskun kalınıp, konu değiştirilir ya da doğru olmayan bilgiler verilir. Cinsel bilgi konusunda yardımsız olan çocuk, sonuçta doyumsuz bir merak edinir ve suçluluk duygusuyla yüklenir. Sonuçta ilgilenilen konunun yasak, ya da günah olduğu inancı yerleşir. Bilinçaltına itilen bu inanç, birçok yetişkin insanın hayatını etkiler.

Genellikle çocuklar cinsellikle ilgili sorular sorduğunda ebeveynler ya rahatsız olmakta ya da nasıl cevap vereceğini bilememektedir. Özellikle ergenlik döneminde, ergenlerin büyük çoğunluğu kafalarındaki cinsellikle ilgili soruların yanıtlarını ebeveynlerinden değil, arkadaşlarından, kitaplardan ve internetten aramaktadırlar.

Bu noktadan hareketle uzun yıllardır okulumuzda cinsel sağlık eğitmenleri ile Okulumuzun Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisi uzmanlarının ortaklaşa düzenlediği bir dizi etkinlik gerçekleştirilir.

Öğrencilerle,

  • 5.Sınıflarda “Bedenimi Tanıyorum, Büyüyorum”
  • 6.Sınıflarda “Bedensel Değişimler ve Sınırlar”
  • 7.Sınıflarda“ Ergenlik Dönemi ve Toplumsal Cinsiyet”
  • 8.Sınıflarda “Cinsel Gelişim ve Cinselliğin Boyutları” temaları ile çalışmalarını interaktif bir ortamda gerçekleştirir.